Mottakere i ELMA

Søk i mottakere i ELMA som er registrert som mottakere av faktura. For komplett oversikt og nedlasting kan man finne dette på datahotellet

Datasettet kan også lastast ned for bruk i Exel her

Se også statistikk for aksesspunkt

Organisasjons nummer Virksomhet Dato registret