Tilbud steg for steg (leverandører)

Følge opp leveranse og kontrakt til det offentlige

Alle som deltar i en konkurranse har rett til en utførlig tilbakemelding fra oppdragsgiver ved tildeling av kontakt.

Vi sier ofte at «den som har gjort hjemmeleksa – vinner!», men hva om en annen har gjort bedre arbeid eller hadde bedre utgangspunkt og løsning enn deg?

Hvis din bedrift ikke vant, kommer det opp en del andre spørsmål.

Melding om utfallet av konkurransen

Melding om utfallet av en konkurransen skal alltid være skriftlig. Tildelings- eller avvisningsbrev har visse standardkrav som SKAL være tilstede:

  • Oppdragsgiver skal opplyse om hvem som vant konkurransen før kontrakten inngås og gi en begrunnelse for valget
  • Oppdragsgiver skal oppgi en klagefrist (karenspriode). Dennes skal settes til minimum 10 dager om konkurransen er over EØS-terskelverdi
  • Kontrakten skal ikke inngås før utløpet av karensperioden og eventuelle klager er behandlet

Leverandørene som ikke blir kåret til vinner stiller seg spørsmålet: Har jeg blitt rettferdig behandlet?  Offentlige innkjøpere har krav på seg om å bevise at det er gjort en rettferdig evaluering av de innkomne tilbud. Dette skal bevises i tildelings- eller avvisningsbrevet.

 Avvist før evaluering

Hva da om du blir avvist før evalueringen skjer?

Melding om avvisning skal alltid være skriftlig. Et avvisningsbrev har også visse standardkrav som SKAL være tilstede:

  • Brevet skal tydeliggjøre hva som er avvisningsgrunn og bør vise til hvilken paragraf som er grunnlag til avvisningen
  • En avvisning har også klagefrist. Dennes skal settes til minimum 10 dager om konkurransen er over EØS-terskelverdi
  • Oppdragsgiver skal også orientere avviste tilbydere om valg av vinner etter at tildeling av kontrakt er gjennomført

Når ditt tilbud vant konkurransen

  • Lag en felles avtale med all vesentlig informasjon fra kontrakten
  • Finn ut hva som var suksesskriteriene ved vinnertilbudet
  • Gjenbruk gjerne det som var godt med ditt tilbud, men kopier aldri rett av fra en konkurranse til en annen
  • Husk å tilpasse leveransen til tilbudet. Det er bindende i hele avtaleperioden
Oppdatert: 21. november 2018

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord