Tilbud steg for steg (leverandører)

Kontrollere og beskrive kontrakten

Kontrakten beskriver rettigheter og forpliktelser gjennom hele avtaleperioden. Den beskriver hva som skal leveres og hvordan leveransen skal skje.

Les gjennom kontraktskravene

Kontrakten er det dokument som regulerer hvordan avtalen faktisk skal driftes i hele kontraktsperioden.

Her står de sanksjonene som trer inn hvis det skulle være et brudd på kravene som er stilt i konkurransen eller ellers i kontakten. 

Offentlige konkurranser over nasjonal terskelverdi skal alltid ha vedlagt kontrakten som en del av konkurransedokumentene. Disse kontraktene er vanligvis standardkontrakter som er beregnet å være relativt balanserte.

Les allikvel gjennom kontrakten og ta opp eventuelle ønsker om endringer før tilbudsfrist.

Det er små muligheter for kontraktsendringer ved signering av avtale. Hvis du leverer forbehold til kontrakten, er det ofte at disse forbeholdene må regnes som vesentlige og ditt tilbud vil da bli avvist.

Eventuelle kontraktsendringer vil endre forholdene for hele konkurransen og vil derfor fremtvinge at du kan bli avvist og oppdragsgiver må kåre nummer to som ny avtalepart eller en avlysning av hele konkurransen og igangsettelse av ny konkurranse.

Kontrakten gjelder gjennom hele kontrakts-/avtaleperioden

  • Alle endringer av krav og sanksjoner i kontrakten har en pris
  • Hvis du skal be om endringer, må dette skje før tilbudsfrist
  • Husk at endringer etter tilbudsfrist endrer også tilbudet
  • Vesentlige ndringer er et kontraktsbeudd og gjør kontrakten ugyldig
Oppdatert: 21. november 2018

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord