Tilbud steg for steg (leverandører)

Førebu og marknadsføre eiga bedrift

For å arbeide strategisk smart, bør du setje nokre klare mål. Kva ønskjer du å få ut av det arbeidet de legg ned? Kva slags konkurransar bør de delta i, og ikkje?

Døme på mål

  • bedrifta skal vinne 4 av 10 konkurransar der det er levert tilbod
  • bedrifta skal ha ein leveringsgrad på minimum 98 % på alle inngåtte avtalar

Slike mål kan vere nyttige om du etter ei stund skal evaluere og vurdere arbeidet du legg ned i offentlege konkurransar.

Kva slags konkurransar skal vi delta i?

Har bedrifta strategiar for kva slags konkurransar og avtalar som passer dykk? Før de utarbeider tilbod i ein konkurranse, bør de vurdere følgjande faktorar:

  • Strategisk viktig
  • Lønsemd du kan oppnå (til dømes timepris målt opp mot nødvendig innsats)
  • Sannsynet for å vinne (sett i høve til konkurrentar)
  • Relasjon til oppdragsgjevar
  • Relevante referansar
  • Tidspunkt for gjennomføring
  • Tilbodsfrist
  • Kor tilgjengeleg ressursar er så vel for gjennomføring som for utarbeiding av tilbodet

Tips:

Gje berre tilbod på det du meiner er dei rette konkurransane for di bedrift.
Sjå etter dei oppdragsgjevarane som leitar etter ein leverandør med dine styrkar.

 

Oppdatert: 27. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord