Tilbud steg for steg (leverandører)

Finn de rette konkurransene

For å finne frem til de rette konkurransene kan du følge med på Doffin, på oppdragsgivernes nettsider eller i lokale media. Du kan også ha dialog med ønskede oppdragsgivere for å få vite om konkurranser før de blir utlyst.

Offentlige virksomheter er underlagt krav til kunngjøring av sine konkurranser. Hvilken del av regelverket for offentlige anskaffelser som må følges, avhenger av anskaffelsens anslåtte verdi

Her finner du informasjon om hvordan du kan finne offentlige kunngjøringer.

Krav om elektronisk kommunikasjon

Anskaffelsesregelverket slår fast at all kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og leverandør i konkurransefasen skal skje skriftlig ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Disse kravene omfatter blant annet kunngjøring av konkurranser i Doffin, elektronisk tilbudsinnlevering, og at innsending av dokumentasjon skal skje elektronisk.

For å kunne etterkomme regelverkets krav til digitalisering vil mange oppdragsgivere skaffe seg systemløsninger for konkurransegjennomføringen (KGV).  

Kunngjøringer i Doffin

Doffin er den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver må kunnkjøre i Doffin hvis verdien på det som anskaffes, overstiger NOK 1,3 mill eksl mva. Er verdien under NOK 1,3 mill er det frivillig for oppdragsgiveren å bruke Doffin for å kunngjøre.

For å avgrense søket til konkurranser som er aktuelle for din virksomhet kan du filtrere søket på for eksempel kategorier (CPV-kode), geografisk område, kunngjøringstype eller oppdragsgiver. Se veiledning for hvordan du gjennomfører søk og praktisk brukerveiledning med steg-for-steg beskrivelse for registrering og bruka av databasen. 

Ulike systemleverandører tilbyr abonnement på varslingstjenester. Du vil da bli varslet om nye kunngjøringer på for eksempel dine valgte kategorier ("dine CPV-koder") eller bestemte geografiske områder eller oppdragsgiver. Se lenker til leverandører som tilbyr varslingstjenester.  

Kunngjøringer i TED

For å gjøre kontraktene tilgjengelig for leveandører i hele EØS-området, skal konkurranser med en verdi over EØS' terskelverdi publiseres i Tenders Electronic Daily (TED). Alle kunngjøringer fra norske oppdragsgivere publiseres også i Doffin. Søker du etter konkurranser som ikke er fra norske oppdragsgivere, må du søke i TED.

Andre vanlige kanaler

  • Oppdragsgivernes nettsider
  • Lokale media
  • Dialog med ønskede oppdragsgivere for å få vite om konkurranser før de blir utlyst

Se også

Oppdatert: 27. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord