Tilbud steg for steg (leverandører)

Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon

Kvalifikasjonskrav er absolutte krav som stilles til din organisasjon for at du i det hele tatt skal kunne få lov til å delta i konkurransen. Hvis du ikke har tatt med forespurt dokumentasjon i tilbudet ditt, blir det avvist.

Forberede dokumenter

Det første du bør gjøre er å samle de dokumenter som er nødvendige for å oppfylle ufravikelige krav (kvalifikasjonskrav) som stilles til din organisasjon. Disse kravene må være dokumentert dekket før tilbudet ditt kan evalueres. Det er absolutte krav som oppdragsgiver ikke kan ser bort fra. Det er derfor viktig at du har husket å levere alle de forespurte dokumentene.

Kvalifikasjonskrav er 

"Minimumskrav oppdragsgiver stiller til leverandørene, herunder til deres tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Kravene skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene og skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres. Kravene skal ikke diskriminere leverandørene på grunnlag av nasjonal eller lokal tilhørighet"

Kvalifikasjonskrav kan enten være lovpålagt eller fastsatt av oppdragsgiver. Kravene som stilles kan være knyttet til organisatorisk og juridisk stillig, til økonomisk og finansiell kapasitet, til tekniske og faglige kvalifikasjoner osv. Felles for dem er et de er obligatorisk å besvare. Kvalifikasjonskrav altså de krav som må være dokumentert at er dekket før tilbudet ditt kan evalueres i det hele tatt.

Sjekkliste

I hver enkelt konkurranse må du være sikker på at dokumentasjonen du har, fyller kravet oppdragsgiveren stiller. Sørg derfor for å lage en oppdatert oversikt over de vanligste dokumentene som etterspørres. Du vil oppleve at kvalifikasjonskravene ofte er nesten likelydende, samtidig som det gjerne er noen små variasjoner i de ulike konkurransene.

Ved å lage en sjekkliste før du setter i gang, ser du tidlig hvilke elementer du mangler. Kontroller at du faktisk har husket alt før du leverer!

Hvorfor skal jeg forberede denne dokumentasjonen?

Når disse dokumentene er på plass, kan du bruke tiden til den kreative og strategiske delen av tilbudet. Bruk din bedrifts unike kompetanse til å fremme innovative løsninger, eller se etter samarbeidsmuligheter med andre bedrifter.

Oppdatert: 27. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord