Tilbud steg for steg (leverandører)

Studere tildelingskriterier

Det er i tildelingskriteriene oppdragsgiver virkelig viser hva han vil ha – om det er kvalitet, innkjøpspris, lave levetidskostnader, leveringssikkerhet, innovative løsninger, høye krav til miljøhensyn osv.

Laveste pris

Hvis tildelingskriteriet er ”laveste pris”, kan tilbudsdokumentet i prinsipp kanskje være kun en enkelt A4-side med en pris og en underskrift i tillegg til tilbudsbrevet og de vanlige vedleggene som skal dokumentere kvalifikasjonskravene.

Beste forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet

Hvis tildelingskriteriet er ”beste forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet”, vil analysedelen før du starter å skrive tilbudet bli mye mer omfattende. Nå gjelder det å selge din evne til å levere det som er etterspurt så godt som mulig. Du skal bevise at din bedrifts unikhet kommer til å gi nettopp det oppdragsgiveren egentlig spør etter. Det er nettopp her en god selger til det offentlige kan vise sin kunnskap.

  • Les gjennom tildelingskriterene som er satt opp og studer relasjonen mellom dem
  • Se om det ligger ved et evalueringsskjema og studer dette nøye
  • Hvis oppdragsgiver har beskrevet hvordan tilbudet blir evaluert ytterligere, lag ditt eget skjema hvor du kan teste ut hvordan de ulike tilnærmingene du ser for deg, vil slå ut i evalueringen
  • Hvordan skårer du poeng ved å tilby ulike typer løsninger?
  • Lag en strategi for hvor du bør legge inn mest arbeid i å skrive tilbudet for å få størst poengsum i forhold til de opplysninger som er oppgitt i konkurransen

Ofte kan oppdragsgiver ha brukt alt for mye plass for å beskrive urelevante ting i forhold til hva han egentlig er ute etter. Det er i tildelingskriteriene han virkelig viser hva han vil ha – om det er kvalitet, innkjøpspris, lave levetidskostnader, leveringssikkerhet, innovative løsninger, høy miljøhensyn osv.

Oppdatert: 27. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord