Tilbud steg for steg (leverandører)

Ditt tilbud vant ikke

Det er mange tilbydere til offentlige konkurranser og det er derfor også helt normalt noen av tilbyderne ikke vinner konkurransen. Hvis du ikke fikk avtalen, er det viktigste å lære av det som er gjort.

En annen leverandør vant

Alle tilbydere har krav på skriftlig tilbakemelding fra oppdragsgiver. I tillegg kan du be om utdypende begrunnelse.

  • Innhent tilstekkelig begrunnelse fra oppdragsgiver
  • Hvorfor tapte din virksomhet?
  • Evaluer hva som kan gjøres neste gang

Avvisning

Hvis ditt tilbud ble avvist, bør du innhente tilstrekkelig begrunnelse fra oppdragsgiver. Hva bør endres for å slippe å bli avvist neste gang? Kanskje du ikke har satt deg nok inn i konkurransegrunnlagets krav til deg som leverandør eller til tilbudets utforming? Kanskje det er noe om du har misforstått og ikke fått forklart av oppdragsgiver før tilbudsfrist?

Dialog er ofte et lite benyttet verktøy ved offentlige konkurranser. Vi anbefaler å øke kommunikasjonen i alle deler av tilbudsprosessen for å sikre at alle forhold ved konkurransen er klart for alle parter så tidlig som mulig i konkurransen.

Hvis tilbudet ikke er mottatt innen tilbudsfristen, sier forskriften om offentlige anskaffelser at oppdragsgiver skal avvise en leverandør. Det er også avvisningsgrunn hvis forespørselen om å delta i konkurransen eller hvis tilbudet ikke leveres på den måten oppdragsgiver har beskrevet. 

I forskrift om offentlige anskaffelser har oppdragsgivere bl.a. en plikt til å avvise leverandører som er rettskraftig dømt for, eller har vedtatt forelegg for, organisert kriminalitet, hvitvasking, bedrageri og korrupsjon, bruk av barnearbeid og andre former for menneskehandel. I tillegg kan leverandører avvises som har gjort seg skyldig i andre straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel, eller som i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige eller etiske krav i vedkommende bransje.

 

 

Oppdatert: 27. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord