Tilbud steg for steg (leverandører)

Hente inn dokumenter knyttet til leveransen

Kan du dokumentere kvalifikasjonene som etterspørres? Det er noe av det første oppdragsgiveren sjekker i innkomne tilbud.

 Kontrollér at du faktisk har husket alt før du leverer!

I hver enkelt konkurranse må du være sikker på at dokumentasjonen du har, fyller kravet oppdragsgiveren stiller. Sørg for å lage en oppdatert oversikt over de vanligste dokumentene som etterspørres.

Under EØS-terskelverdien

I anskaffelsesdokumentene skal kvalifikasjonskravene, og dokumentasjonen av disse, beskrives. Skatteattestene skal  ikke være eldre enn 6 måneder. Det er ellers ikke satt spesielle formkrav på dokumentasjonen. Oppdragsgiveren kan kreve at du skal levere en egenerklæring sammen med tibudet. Det vil være et foreløpig dokumentasjonsbevis for at

  • du oppfyller kvalifikasjonskravene
  • at det ikke foreligger grunner for avvisning
  • at du oppfyller eventuelle utvelgelseskriterier

Oppdragsgiveren velger hvilken dokumentasjon som kreves i den enkelte konkurransen og hvordan den skal leveres.

Over EØS-terskelverdien

I anskaffelser over EØS-terkselverdien skal oppdragsgiveren kreve av leverandørene at de leverer inn et europeisk egenelæringsskjema (ESPD).  Det  er et foreløpig bevis for at du oppfyller kvalifikasjonskravene som oppdragsgiver stiller i den aktuelle konkurransen og at det ikke foreligger avvisningsgrunner.

 

Oppdatert: 21. november 2018

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord