Dialog med markedet i før-kommersiell anskaffelse

Markedsdialogen skal gi deg innsikt om hva som finnes på markedet, og hva som kan utvikles. En god markedsdialog forutsetter at du kommuniserer din utfordring til markedet på en tydelig måte.

Formål

 • Få god oversikt over og informasjon om hva som finnes i markedet
 • Etablere en felles forståelse med leverandørmarkedet rundt hva slags mulige løsninger som kan utvikles
 • Gi leverandørmarkedet informasjon om utfordringer, behov og planer slik at potensielle leverandører kan forberede seg på den fremtidige konkurransen

Suksesskriterier

 • Bekreftelse på at løsningen ikke finnes i markedet
 • Forbedret forståelse for oppdragsgivers behov
 • Gode innspill til utfordringen slik at den kan avgrenses

Aktiviteter

 • Invitere til markedsdialog
 • Vurdere samarbeid med bransje- eller interesseorganisasjon
 • Dialog med markedet, for eksempel:
  • dialogkonferanse
  • en-til-en-møter
 • Gjennomføre innovasjonsworkshops med interessenter; brukere, forsknings- og innovasjonsmiljøer, osv.

Husk!

 • Å dokumentere funn og innspill fra dialogaktiviteter og innovasjonsworkshops
 • Å sikre at forretningshemmeligheter ikke blir avslørt
 • Å involver bredt i markedsdialogen
 • Å avstemme innspill fra dialog med markedet med identifiserte behov og forutsetninger
Oppdatert: 5. oktober 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord