Oppstart av før-kommersiell anskaffelse

I oppstartsfasen er det viktig at du bruker tid på å definere utfordringen på en klar og tydelig måte. Det er denne utfordringen som leverandørmarkedet skal komme med løsningsforslag på.

Suksesskriterier

 • Forståelse av «hvor skoen trykker» hos brukere og interessenter
 • Beskrivelse og avgrensning av problemstillingen som den før-kommersielle anskaffelsen skal løse
 • Definisjon av effektene virksomheten ønsker å oppnå gjennom den før-kommersiell anskaffelsen

Aktiviteter

 • Avklare behov
  • Lage interessentanalyse
  • Involvere brukere
  • Kartlegge eksistrende infrastruktur (for eksempel IT-systemer, bygningsmasse) og spesifikasjon av krav/ønsker til løsning
 • Samarbeide med forskningsmiljøer for å utvikle ny kunnskap om utfordringen/behovet
 • Avgrense problemstillingen
 • Beregne og synliggjøre gevinstpotensialet for å sikre deg at utviklingsarbeidet står i forhold til investeringene. Foreta en gevinstanalyse som synliggjør:
  • Økonomiske gevinster hvis utfordringen blir løst. For eksempel: "kommunen vil spare"
  • Økonomisk besparelse av en løst utfordring
  • Økt nytteeffekt hos brukerne
  • Mulige negative konsekvenser
 • Lage en plan for dialogaktiviteter og videre fremdrift

Husk!

 • Ha fokus på både erkjente og ikke-erkjente behov hos ulike brukergrupper
 • Sørg for å forstå behovene til alle interessenter godt, slik at du kan prioritere riktig mellom ulike krav som oppstår
 • Husk å kartlegge ressurser og kompetanse i egen virksomhet, slik at du vet hvilke behov som kan løses med interne ressurser og hvilke som kan løses med eksterne ressurser
 • Vær oppmerksom på håndtering av personsensitiv informasjon om ulike brukere
 • Legg til rette for en mest mulig åpen prosess, slik at du unngår inhabilitet i forhold til leverandører som eventuelt deltar i oppstartsfasen
Oppdatert: 7. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord