Dialog med markedet i plan- og designkonkurranser

Markedsdialogen skal gi deg innsikt i hva som finnes på markedet, og hva som kan utvikles. En god markedsdialog forutsetter at du kommuniserer utfordringen til markedet på en tydelig måte.

Formål med dialogen

 • Få bedre informasjon om hva som finnes i markedet
 • Etablere en felles forståelse med leverandørmarkedet rundt hva slags mulige løsninger som kan utvikles
 • Gi leverandørmarkedet informasjon om utfordringer, behov og planer slik at potensielle leverandører kan forberede seg på den fremtidige konkurransen

Suksesskriterier

 • Bekreftelse på at løsningen ikke allerede finnes i markedet
 • Forbedret forståelse i markedet for oppdragsgivers behov
 • Gode innspill til hvordan utfordringen kan avgrenses

Aktiviteter

 • Invitere til dialog med markedet
 • Markedsføre konkurransen via bransjeforeninger, konferanser, nyhetsartikler, osv.
 • Ha dialog med markedet, for eksempel

Husk!

 • Å dokumentere funn og innspill fra dialogaktivitene
 • Å sikre at forretningshemmeligheter ikke blir avslørt
 • Å involvere bredt i markedsdialogen
 • Å avstemme innspill fra markedsdialogen med identifiserte behov
Oppdatert: 5. oktober 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord