Konkurransegjennomføring i plan- og designkonkurranse

I konkurransegjennomføringen utvikler leverandører konsept-, plan- eller designforslag på utfordringen. Konkurransen kan ha en eller flere vinnere.

Suksesskriterier

 • Valg av jurymedlemmer med en forståelse for det behovet som anskaffelsen skal adressere
 • Kåre vinner (eller vinnere) av konkurransen
  • Valg av løsning som best oppfyller virksomhetens behov
 • Inngå kontrakt med vinner (eller vinnerne)

 Aktiviteter

 • Sette sammen en bred og relevant jury
 • Kunngjøre konkurranse på Doffin/TED
 • Lage plan for å markedsføre plan- og designkonkurransen
 • Markedsføre konkurransen via bransjeforeninger, konferanser, nyhetsartikler, osv.
 • Tildeling av kontrakt

 Husk!

 • Kun fysiske personer kan være jurymedlemmer
 • Dersom det kreves en særskilt yrkesmessig kvalifikasjon av deltakerne i konkurransen, må minst en tredjedel av juryen ha samme eller tilsvarende kvalifikasjon
 • Jurymedlemmene skal være uavhengige
 • Ta stilling til om konkurransen skal være åpen eller for et begrenset antall deltakere
 • Dersom det er ønskelig at vinnerne skal videreutvikle sin løsning i etterkant av plan- og designkonkurransen, skal dette fremgå i kunngjøringen
 • Husk å beskrive i konkurransegrunnlaget:
  • bakgrunn og behovet for forslag til plan, design eller konsept
  • reglene for gjennomføring av konkurransen
  • kriterier for valg av vinner
  • hvor mange vinnere som kan kåres. Med flere vinnere vil det være mulig å sette i gang parallelle utviklingsløp etter gjennomført konkurranse
  • om juryens avgjørelse er bindende eller innstillende
  • om konkurransen avholdes med eller uten premiering
 • I gjennomføringen av konkurransen skal løsningsforslagene anonymiseres
 • Personen som anonymiserer løsningsforslagene kan ikke være jurymedlem
 • Det er mulig for juryen å stille avklaringsspørsmål til deltakende leverandører
 • Å nedtegne juryens konklusjoner i en protokoll
 • Å rangere forslagene etter poengscore
 • Å kunngjøre vinner senest 48 dager etter kontraktsinngåelse
Oppdatert: 5. oktober 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord