Oppfølging og videreutvikling av valgt konsept

De vinnende konseptene i en plan- og designkonkurranse må normalt testes ut i praksis og videreutvikles. Det er derfor viktig at du som innkjøper/prosjektleder har en plan på hvordan anskaffelsen skal følges opp.

Formål

 • Å teste ut i praksis vinnende konsept, plan eller design.

 Suksesskriterier

 • Utvikling av endelig løsningsforslag som virksomheten kan ta i bruk.

 Aktiviteter

 • Sette i gang et eller flere prosjekter for å videreutvikle det eller de vinnende løsningsforslagene.
  • Utvikle prototype
  • Teste ut løsningsforslag med brukergrupper
  • Gjennomføre ny anskaffelse?
  • Behov for FoU?
 • Sikre finansiering for videreutvikling

 • Implementere utviklet løsning 
  • Utvikle plan for implementeringen - kan inkludere informasjon om nye arbeidsprosesser for medarbeidere, veiledning til brukere

Husk!

 • Informere øvrige deltakere om hvordan vinnerforslag(ene) vil bli fulgt opp
Oppdatert: 7. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord