Oppstart av plan- og designkonkurranse

I oppstartsfasen er det viktig at du bruker tid på å definere utfordringen på en klar og tydelig måte. Det er denne leverandørmarkedet skal komme med løsningsforslag på.

Suksesskriterier

 • Du har synliggjort ditt behov og oppnådd en forståelse av «hvor skoen trykker» hos brukere og interessenter
 • Problemstillingen er beskrevet og avgrenset mot hva anskaffelsen skal løse i form av en plan/et konsept/design
 • Du har definert effekter som virksomheten ønsker å oppnå gjennom plan- og designkonkurransen

Aktiviteter

 • Foreta behovsavklaring
  • Avdekke brukerbehov
  • Interessentanalyse
  • Kartlegge eksisterende infrastruktur og teknisk plattform (for eksempel IT-systemer, bygningsmasse) og spesifikasjon av krav/ønsker til løsning
 • Avgrense problemstillingen
 • Lage en plan for markedsdialog og videre fremdrift

Husk!

 • Ha fokus på både erkjente og ikke-erkjente behov hos ulike brukergrupper
 • Sørg for å forstå behovene godt til alle interessenter, slik at du kan prioritere riktig mellom ulike krav som oppstår
 • Husk å kartlegge ressurser og kompetanse i egen virksomhet, slik at du vet hvilke behov som kan løses med interne ressurser og hvilke som kan løses med eksterne ressurser
 • Vær oppmerksom på håndtering av personsensitiv informasjon om ulike brukere
 • Legg til rette for en mest mulig åpen prosess, slik at du unngår inhabilitet i forhold til leverandører som eventuelt deltar i oppstartsfasen
Oppdatert: 5. oktober 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord