Dynamisk innkjøpsordning - kurs og konferanser

Mandat, fremdriftsplan og organisering for etablering av Dynamisk innkjøpsordning for kurs- og konferansetjenester. Siden oppdateres jevnlig.

Status
Under arbeid
Mandat

Mandatet er utarbeidet i samarbeid med Statens innkjøpssenter og avdeling for teknologi og støtte i DFØ/Divisjon for offentlige anskaffelser.

Målsetningen er å etablerer en dynamisk innkjøpsordning for kurs- og konferansetjenester som dekker statens behov, og tillater alle relevante markedsaktører å bli kvalifisert gjennom å tilfredsstille minimums krav. Oppdragsgivere vil oppleve en effektiv og smidig innkjøpsordning, som tilrettelegger for at alle kurs- og konferanseleverandører i Norge får rask og effektiv tilgang på det offentlige markedet, og sikrer bred konkurranse i markedet. 

Statens innkjøpsråd, ble den 13. juni 2019 forelagt kategoristrategi for reiseområde, og sluttet seg til handlingsplanens prioriteringer. Kurs- og konferansetjenester er et av de prioriterte tiltakene. 

 • Statens innkjøpssenter tar sikte på å sende ut et informasjonsbrev til alle statlige virksomheter knyttet til endringene i fremdriftsplanen, ytterligere informasjon om prosessen m.m. i løpet av november.

Tentativ fremdriftsplan

Milepæler

Tidspunkt

Etablert prosjektorganisasjon

Q2 2020

Godkjent konkurransestrategi 

Q1 2021

Konkurransedokumentene er godkjent og kunngjort

Q4 2021*

Kvalifisering av leverandører

Q4 2021- Q1 2022

Implementering og operativ DPS for kurs og konferanse

Q1 2022 -

*Utvikling av ordningen med teknisk plattform er komplisert og heftet med usikkerhet. Med dette forlengede tidsperspektivet mener vi å ha tatt høyde for prosjektets iboende usikkerhet.

Organisering

 • Prosjekteier: avdelingsdirektør Kjetil Østgård/Statens innkjøpssenter
 • Styringsgruppe:
  • Kjetil Østgård, Avdelingsdirektør/Statens innkjøpssenter 
  • Barbro Bottheim, Fagdirektør/Statens innkjøpssenter
  • Margit Bersvendsen Grønli, Kategoriansvarlig Reise/Statens innkjøpssenter
  • Gunnar Wessel Tomassen, Programdirektør Digitale anskaffelser/avdeling for teknologi og støtte
 • Prosjektleder: Junaid Aftab/Statens innkjøpssenter
 • Prosjektmedarbeidere: Wenche L. Sæther/avdeling for teknologi og støtte
 • Innkjøpsgruppe:
  • Mattilsynet v/ Kjersti Thorvildsen
  • Nav v/ Gunda Djupvik
  • Statped v/ Anne-Cathrine Loop
  • Konkurransetilsynet v/ Alf Jarle Albertsen 
 • Referansegruppe:
  • Barbro Bottheim, Juridisk kvalitetssikring
  • Gunnar Wessel Tomassen, Teknisk

Innkjøpsgruppen ble etablert ved oppstart av anskaffelsesprosessen, med representanter fra virksomhetene med nødvendig kompetanse og erfaring.

Kontaktinformasjon

Spørsmål til prosjektet kan rettes på e-post til reise@dfo.no eller prosjektleder Junaid Aftab på junaid.aftab@dfo.no , mobil: 482 94 194 

 

Oppdatert: 26. oktober 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord