Fellesavtale for kjøp av sirkulære tjenester

Fellesavtale for kjøp av sirkulære tjenester

Statens innkjøpssenter skal anskaffe en fellesavtale for kjøp av sirkulære tjenester knyttet til møbler og inventar, og denne siden inneholder mandat, fremdriftsplan og organisering av anskaffelsen. Fellesavtalen inngår i kategoristrategien for kontorområdet.

Statens innkjøpssenter har i 2022 utarbeidet en kategoristrategi for kontorområdet. Strategien omfatter en handlingsplan med prioriterte avtaleområder innen området. Kontorkategorien er delt i fire underkategorier: kontordrift, profesjonelle tjenester, møbler og inventar samt elektrisk kraft. Sirkulære tjenester hører hjemme i kategorien for møbler og inventar.

Sirkulære tjenester er i kategoristrategien for kontorområdet definert som:

 • Reparasjonstjenester
 • Flyttebyråtjenester
 • Bruktmøbelavtale
 • Avfallshåndteringstjenester

Andre aktuelle tjenester som naturlig hører med i en fellesavtale for sirkulære tjenester avdekkes i markeds- og brukerdialogen.

Status

 • Prosjektmandat er godkjent.
 • Intern prosjektorganisasjon er etablert.
 • Rekruttering til innkjøpsgruppe er pågående.

Effektmål

 • Effektivisering
  • Forenkle og effektivisere statsforvaltningen ved å samordne anskaffelsen(e) og avtaleforvaltningen.
 • Klima og miljø
  • Mer bærekraftig forbruk av møbler og inventar i statlige virksomheter, og mer sirkulær økonomi gjennom å legge til rette for lang levetid for møblene, ombruk og materialgjenvinning.
 • Økonomiske besparelser
  • Kjøp av brukte møbler gir virksomhetene økonomiske besparelser sammenlignet med kjøp av nye møbler.
  • Salg av brukte møbler gir virksomhetene økonomiske besparelser sammenlignet med å håndtere møblene som avfall.
  • Reparasjon av møbler kan gi virksomhetene økonomiske besparelser sammenlignet med å kjøpe nye møbler.
  • Bedre økonomiske vilkår grunnet stordriftsfordeler.
MilepælerTidspunkt
Oppstart av prosjektQ1 2023
Godkjent konkurransestrategiQ4 2023
Kunngjøring av konkurranseQ1 2024
Tildeling og inngåelse av kontraktQ2 2024
Oppstart og implementering av kontraktQ2 2024
Tentativ fremdriftsplan

Organisering

 • Prosjekteier: seksjonssjef Frederik Hanses / Statens innkjøpssenter
 • Prosjektleder: Cecilie Trehjørningen /Statens innkjøpssenter
 • Prosjektdeltakere:
  • Fredrik Dahl-Hansen, prosjektmedarbeider, Statens innkjøpssenter
  • David Behrens, analyse, Statens innkjøpssenter
  • Yngvar Loen Larsen, juridisk rådgivning, Statens innkjøpssenter 
  • Christian Tangene, bærekraft, Statens innkjøpssenter
  • Anne Cathrine Jacobsen, lønns- og arbeidsvilkår, Statens innkjøpssenter

Innkjøpsgruppe

Rekruttering av deltakere til innkjøpsgruppen pågår, det er sendt invitasjon til virksomhetene med frist 20.04.2023. Deretter vil innkjøpsgruppen etableres mest mulig hensiktsmessig for en god gjennomføring av anskaffelsen.

Oppdatert: 31. mars 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.