Fellesavtale for mobiltelefoni

Statens innkjøpssenter har inngått en fellesavtale om mobiltelefoni med Phonero. Avtalen er gyldig fra 1. mai 2018 og varer i to år med en opsjon om forlengelse i to år.

Status
Aktiv

Kontraktens varighet

Fellesavtalen for mobiltelefoni kan forlenges med 1 + 1 år. Det er besluttet å utløse opsjon på ytterligere 1 år. Kontrakten vil dermed utløpe 1. mai 2022
Det vises til «Avtaler under arbeid» for nærmere beskrivelse av konkurranse om en ny statlig fellesavtale for kjøp av mobiltelefonitjenester.

Liste over virksomheter omfattet av avtalen

Avtalen omfatter

Avtalen omfatter abonnement og trafikk innenfor mobiltelefoni, samt tilhørende tjenester innenfor telefoniområdet, herunder:

  • Tilgang til mobile nett
  • Basistjenester for tale og datatrafikk
  • Støttesystemer, systemintegrasjoner og samhandlingsløsninger for basistjenestene
  • Administrative og merkantile løsninger
  • Kompetanse innen telefoni

Målet med kontrakten er å etablere en avtale som gir kostnadseffektive løsninger for telefoni og datatrafikk. Avtalen skal gi virksomhetene gode og fremtidsrettede kommunikasjonstjenester som møter brukerbehovet i statlig sektor. Avtalen skal blant annet sikre god mobildekning og tilgang til mobilt bredbånd, slik at statlige ansatte skal kunne utføre sine tjenester på en god måte.

Avtalen omfatter ikke terminaler (mobiltelefoner/nettbrett), internett-aksess og bredbånd mellom lokasjoner og internt mellom oppdragsgivere.

Phonero

Virksomhetene kan kontakte Phonero direkte på stat@phonero.no og
21 04 20 20. Dette er en fast kontaktpunkt til Phoneros kunderådgivere som håndterer alle type henvendelser.

Brukerveiledninger og informasjon om Phonero

Kom i gang: https://www.phonero.no/
Informasjon om Bedriftsportalen: https://www.phonero.no/kategorier/bedriftsportalen
Bedriftsnett: https://www.phonero.no/

Statusrapport på fellesavtalen fra Phonero/Telia

Phonero er en del av Telia Norge og bruker dens mobilnett. Se lengre ned på denne siden for statusrapport fra Phonero/Telia om oppgradering av mobilnettet. 

Samarbeidsområde i MS Teams

Den enkelte virksomhet må utnevne en lokal avtaleforvalter for denne fellesavtalen. Den lokale avtaleforvalteren vil være avtaleansvarlig og koordinator både ovenfor leverandøren, Statens innkjøpssenter og virksomhetens egne bestillere. Det er viktig at Statens innkjøpssenter informeres dersom det skjer endringer av lokal avtaleforvalter eller evt. dennes kontaktinformasjon.

Lokal avtaleforvalter har tilgang til samarbeidsområde for fellesavtalen i Microsoft Teams. I Teams finner lokal avtaleforvalter avtaledokumenter og annen informasjon om avtalen. I Teams kan lokal avtaleforvalter rapportere eventuelle avvik (se på avviksskjema), stille spørsmål og chatte med Statens innkjøpssenter og andre avtaleforvaltere.

Kontakt

For å få tilgang til teamet og for andre henvendelser tilknyttet avtalen:

E-post: IKT-avtaler@dfo.no  (Avtaleansvarlig)

Hvordan du får gjestetilgang til Teams

Statustapport på fellesavtalen fra Phonero/Telia

Telia er allerede i gang med en omfattende modernisering av mobilnettet i Norge der dagens 4G nett vil bli kraftig oppdatert, samtidig som 5G rulles ut i hele landet. Dette vil skape enda bedre brukeropplevelser og ikke minst skape mange nye muligheter.

Alle basestasjoner skal oppgraderes til å gi bedre 4G og 5G i hele landet. Dette arbeidet startet høsten 2019 og skal fullføres innen 2023. Byer, tettsteder og kunder med særskilt nytte av 5G vil få tilgang først.

Med Telias oppgraderingsprogram vil det investeres i nytt 4G-utstyr som vil gi enda bedre kapasitet, samtidig som 5G rulles ut. Både antenner og radioutstyr skal skiftes. Med ny antenneteknologi mm. antar vi at dette fører til inntil 20% økt rekkevidde for basestasjoner. Videre vil 700 MHz frekvensen tas i bruk noe som også bidrar til ytterligere økt rekkevidde.

Siden avtalestart har Telia etablert 4G på 800 MHz båndet på samtlige basestasjoner. Dette har gitt bedre dekning mtp. rekkevidde utendørs samt bedre signaler innendørs. I tillegg er 3G frekvenser gjenbrukt til 4G for å gi bedre opplevelse.

Det har vært og er fokus på å bygge dekning langs veier, i tettsteder/byer, ved jernbane (InterCity-triangel). Helt konkret er det etablert dekning i en rekke tuneller bl.a. i Vestland fylke. Tunnelprosjekter (dekning) pågår kontinuerlig med f.eks. dekning i den nye Mælefjellstunnellen på E134 ved Seljord samt ny dekning i tunneler langs ny E134 gjennom Kongsberg sentrum (åpner i 2020).

For dekning langs InterCity triangelet er dette et samarbeid med jernbaneaktørene. Telia har imidlertid ifb. med auksjon hos NKOM forpliktelser til å dekke utvalgte jernbanestrekninger.

Vi har etablert dekning både utendørs og innendørs for mange av lokasjonene til deltagerne på denne avtalen. Ikke alle tiltakene er ferdigstilt. Områder som vi prioriterer spesielt mtp. å bygge befolkningsdekning er der hvor våre kunder er lokalisert, dvs. hvor de arbeider, bor og oppholder seg. Vi registrerer henvendelser ang. brukeropplevelser og benytter dette som del av underlaget for å prioritere hvor nye basestasjoner bygges. 

Vi jobber også med flere prosjekter som gir bedre brukeropplevelser:

  • Hvis både du og den du prater med har 4G Tale, vil du kunne oppleve HD-lyd (High Definition Voice). Dette gir bedre lydkvalitet. I dag er dette mulig for samtaler intern i Telia sitt nett (for brukere med f.eks. Telia, Phonero eller One Call abonnement)
  • HD-lyd mellom Telia og Telenor brukere planlegges lansert i første kvartal 2020 og er nå i en pilot test fase. Etter lansering vil dette bedre brukeropplevelsen betraktelig for samtaler mellom Telia og Telenor nett.
Oppdatert: 6. desember 2021

Kontakt

E-post: IKT-avtaler@dfo.no  (Avtaleansvarlig)

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord