Pilot på dynamisk innkjøpsordning - kurs og konferanser

Pilot på dynamisk innkjøpsordning - kurs og konferanser

Mandat, fremdriftsplan og organisering for pilot på dynamisk innkjøpsordning for kurs- og konferansetjenester.

Mandat

Mandatet er utarbeidet i samarbeid med Statens innkjøpssenter og avdeling for digital transformasjon i DFØ/Divisjon for offentlige anskaffelser.

Målsetningen er å etablerer en dynamisk innkjøpsordning for kurs- og konferansetjenester som dekker statens behov, og tillater alle relevante markedsaktører å bli kvalifisert gjennom å tilfredsstille minimums krav. Oppdragsgivere vil oppleve en effektiv og smidig innkjøpsordning, som tilrettelegger for at alle kurs- og konferanseleverandører i Norge får rask og effektiv tilgang på det offentlige markedet, og sikrer bred konkurranse i markedet. 

Statens innkjøpssenter gjør oppmerksom på at dette er et pilotprosjekt med deltakelse fra kun noen utvalgte statlige virksomheter i første omgang. Ordningen vil bli grundig evaluert før ytterligere statlige virksomheter vil få tilbud om å delta i ordningen. Prosjektet vil derfor ikke følge den vanlige modellen til Statens innkjøpssenter med invitasjon til å delta i fellesavtale med mulighet til fravalg før etablering av ordningen. Isteden vil statlige virksomheter få tilbud om å delta i den dynamiske ordningen på sikt, dersom pilotordningen viser seg å være vellykket. Dette vil tidligst skje i Q2 2023.

Status

 • Konkurransestrategi ferdigstilt
 • Anskaffelsesdokumenter under utarbeidelse

Tentativ fremdriftsplan

Milepæler

Tidspunkt

Etablert prosjektorganisasjon

Q2 2020

Godkjent konkurransestrategi 

Q1 2021

Konkurransedokumentene for pilotordningen er godkjent og kunngjort

Q4 2022

Kvalifisering av leverandører

Q4 2022/ Q1 2023

Implementering og operativ pilot på DPS for kurs og konferanse

Q4 2022/ Q1 2023

Fortløpende evaluering av pilotordningen Q4 2022/ Q1 2023
Mulig utvidelse av pilotordningen Q2 2023

Organisering

 • Prosjekteier: Jan Henrik Skogen, Seksjonssjef/Statens innkjøpssenter
 • Styringsgruppe:
  • Kjetil Østgård, Avdelingsdirektør/Statens innkjøpssenter 
  • Barbro Bottheim, Fagdirektør/Statens innkjøpssenter
  • Andre Hoddevik, Avdelingsdirektør/Avdeling for digital transformasjon
  • Thor Møller, Seksjonssjef/Avdeling for digital transformasjon
  • Halvord Vinger, Seksjonssjef/Avdeling for digital transformasjon
 • Prosjektleder: Eva Synnøve Trælstad/Statens innkjøpssenter
 • Prosjektmedarbeidere:
  • Wenche L. Sæther/Avdeling for digital transformasjon
  • Hilde Kjølseth/Avdeling for digital transformasjon
  • Anna Frantzen/Avdeling for digital transformasjon
  • Barbro Bottheim/Statens innkjøpssenter
 • Innkjøpsgruppe:
  • Mattilsynet v/ Kjersti Naustdal
  • Nav v/ Gunda Djupvik
  • Statped v/ Anne-Cathrine Loop
  • Konkurransetilsynet v/ Alf Jarle Albertsen 

Innkjøpsgruppen ble etablert ved oppstart av anskaffelsesprosessen, med representanter fra virksomhetene med nødvendig kompetanse og erfaring.

Avtaleansvarlig

Eva Synnøve Trælstad, +47 923 37 474, Eva.Traelstad@dfo.no

 

Oppdatert: 30. mai 2022

Kontakt

Avtaleansvarlig

E-post reise [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord