Pilot på dynamisk innkjøpsordning - kurs og konferanser - avlyst

Pilot på dynamisk innkjøpsordning - kurs og konferanser - avlyst

Statens innkjøpssenter har besluttet å avlyse pilot på dynamisk innkjøpsordning (DPS) for kurs- og konferansetjenester på bakgrunn av tilbakemeldinger fra virksomheter og leverandører.

Bakgrunn for beslutningen

I forbindelse med veiledende kunngjøring nr. 2 mottok Statens innkjøpssenter en rekke kritiske   tilbakemeldinger fra leverandørmarkedet. Statens innkjøpssenter har derfor gjort en ny vurdering av om DPS er en egnet anskaffelsesprosedyre på kurs- og konferansetjenester. Pilotvirksomhetene og innkjøpsgruppen har bistått i denne vurderingen.

Mye av kritikken gjelder angitte krav i konkurransegrunnlaget som følger av regelverket for offentlige anskaffelser, mens andre tilbakemeldinger gjelder angitte krav i konkurransegrunnlaget som følger av tekniske begrensninger og/eller motstridende behov hos virksomhetene og leverandørene. Statens innkjøpssenter har etter en nærmere helhetsvurdering kommet frem til at forutsetningene for en vellykket pilotordning er svekket, og at en pilot på DPS på kurs- og konferansetjenester innebærer for stor risiko, både for leverandører og virksomheter.

Veien videre

Arbeidet med et alternativ til DPS for anskaffelser av kurs- og konferansetjenester, er allerede påbegynt. Statens innkjøpssenter planlegger nå å utforme en statlig fellesavtale på kurs- og konferansetjenester som kan komme både statlige virksomheter og leverandører til gode. Vi vil legge ut informasjon om det nye prosjektet på anskaffelser.no i januar 2023.

Vi ønsker å takke for alle innspill og tilbakemeldinger i forbindelse med veiledende kunngjøring nr. 2 og håper på et like sterkt engasjement i det nye prosjektet!

Avtaleansvarlig
Oppdatert: 14. desember 2022

Kontakt

  • E-post reise [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord