Høring: krav til person- og varebiler

Informasjon om prosess og innspill til person- og varebil.

Høring, DFØ kravkriterier til person- og varebiler
docx 125.61 KB

Her kan du gi innspill til DFØs standardformulerte krav som kan brukes av offentlige oppdragsgivere ved innkjøp av person- og varebiler.

Kravene og kriteriene er en revidert versjon av de som allerede finnes i kriterieveiviseren . Vi har forenklet kravene vesentlig fra versjon 1.0 (2018), og redusert kravene til et krav som henviser til  forskriften og et kontraktskrav, som vil bidra til at man får en god oversikt over egen kjøretøypark ved hjelp av DFØs verktøy  bilparkdata.

Frist for innspill er 30. september

Høringsinnspill sendes via eformidling eller til postmottak@dfo.no med kopi til oddolaf.schei@dfo.no.
E-posten med høringssvar må merkes med "Høringsinnspill - krav til person- og varebiler".

Oppdatert: 15. august 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord