Eksempler på innovative bygganskaffelser

Eksempler på bygganskaffelser som er gjennomført som innovative anskaffelser.

Kilde: Nasjonalt program for leverandørutvikling

Innovative bygganskaffelser handler om å være med på utviklingen av morgendagens bygg- og anleggsplass. 

  • Som innkjøper av bygg bør du vurdere om det er behov for anskaffelse av innovasjon, eller spredning av andres innovative anskaffelser. 
  • Som byggherre kan du bidra til økt energieffektivitet ved bruk av nye løsninger som solceller på skolebygget eller økt ressurseffektivitet gjennom materialvalg og ombruk av byggematerialer.
  • Ved å gå sammen med andre innkjøpere om å utfordre markedet i en fellesanskaffelse kan du bidra til lokal og nasjonal utslippsreduksjon, for eksempel gjennom utslippsfri anleggsmaskiner.
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord