Selvevaluering av din anskaffelsesfunksjon

Selvevalueringsverktøyet er et hjelpemiddel til å dokumentere virksomhetens nå-tilstand på anskaffelsesområdet og vil gi et godt grunnlag for å identifisere forbedringspotensial og veien videre.

Modellen er delt inn i fem tilstander, hvor DFØs beskrivelse av god praksis er ment å tilsvare nivået 2. En score på dette nivået betyr at virksomheten i stor grad etterlever DFØs anbefalinger, men at det fremdeles er noe utviklingspotensial i forhold til prosesser, dokumentasjon, systemstøtte, etterlevelse, kompetanse eller organisatorisk ansvar og roller.

De fleste virksomheter bør være på nivå 2 ("noe erfaring") i modellen, men omfang og kompleksitet på anskaffelsene vil være styrende for hvilket modenhetsnivå som er riktig for din virksomhet.

Vi anbefaler at du utfører en fullstendig selvvevaluering med et selvevalueringsverktøy. Dette gir et grunnlag for å beslutte hvilke tiltak du bør iverksette.

Oppdatert: 1. juli 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord