Elektronisk konkurransegjennomføring, sikkerhet og KGV

Informasjon om KGV-løsninger og hvordan anskaffe disse, samt retningslinjer for sikkerhet ved elektronisk konkurransegjennomføring som ivaretar kravene i anskaffelsesregelverket.

Ikrafttredelse og omfang

§22 i Forskrift om offentlige anskaffelser slår fast at hovedregelen er at all kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og leverandørene skal skje skriftlig ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsmidler. Bestemmelsen om elektronisk kommuniksjon gjelder for alle offentlige virksomheter senest fra 1. juli 2018 med mindre anskaffelsen faller inn under unntaksbestemmelsene i  FoA §22-4.

Reglene for elektronisk kommunikasjon er de samme for anskaffelser etter både del II og del III i forskriften.

Ordinær epost vil ikke kunne brukes da slike løsninger ikke oppfyller sikkerhetskravene som stilles i regelverket.

Systemstøtte for konkurransegjennomføring leveres av markedet

Markedet tilbyr idag flere ulike fagsystem for konkurransegjennomføring (KGV). For å forenkle arbeidet med å anskaffe et standard konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), har Difi utarbeidet en veiledningspakke for anskaffelse av KGV med både mal for konkurransegrunnlag, forslag til SSA og forslag til kravspsifikasjon.

Retningslinjer for sikkerhet ved elektronisk konkurransegjennomføring

Anskaffelsesforskriften angir i § 22-5 (6) at Departementet kan fastsette nærmere regler om bruk av elektronisk signatur, elektronisk segl, elektroniske identitetsbevis, tredjeparts innsendingsløsninger og øvrige sikkerhetstiltak ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Nærings- og fiskeridepartementet publiserte 15. februar slike retningslinjer.

Retningslinjene henviser innledningsvis til relevant regelverk for anskaffelser og sikkerhet, mens det i kapittel 4 vises det til hvordan de ulike konseptene for konkurransegjennomføring gir noe ulike ting som virksomheten må ta stilling til. Kapittel 5 og 6 omtaler hvordan foreta risikovurderingen i den enkelte anskaffelse.

Retningslinjene for sikkerhet ved elektronisk konkurransegjennomføring finner du på Nærings- og fiskeridepartementets sider om nytt anskaffelsesregelverk under punkt 3.4. 

Oppdatert: 12. januar 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord