Fellesavtale for mobiltelefoner og nettbrett

Avtalen er gyldig fra 3. september 2018 og varer i to år med opsjon om forlengelse i inntil to år.

Status
Aktiv

Om avtalen

 • Ikrafttredelse: 03.09.2018
 • Varighet: 2 år + 4x6 måneder
 • Opsjon: Det er utløst opsjon på forlengelse av fellesavtalen med 6 måneder, til og med 03.03.2022. Det arbeides med ny avtale, som skal tre i kraft 04.03.2022 
 • Vi vil varsle virksomhetene i god tid i forveien dersom det ikke utløses opsjon

AVROP

Det er inngått rammeavtale med tre leverandører:

 1. Techstep Norway AS
 2. Dustin Norway AS
 3. Atea AS

Avrop med estimert verdi inntil kr 100 000 ekskl. mva, skal gjøres direkte hos Techstep Norway AS. Avrop gjøres gjennom egen e-handelsportal eller ved å benytte leverandørens nettbutikk.

Send e-post til oddmund.gustavsen@techstep.no for å få tilgang til nettbutikk, punch-out eller EHF katalog. Les mer her om hvordan bruke avtalene.

Kortfattet presentasjon om administrasjonsverktøy, gjenbruk/gjenvinning av brukte mobiltelefoner, samt kontaktinformasjon til Techstep.

Gjennomføring av mini-konkurranser

Avrop med estimert verdi som er lik med eller over kr 100 000 ekskl. mva., skal gjennomføres ved mini-konkurranse mellom alle leverandører, hvor vinneren får leveransen. Mini-konkurranse gjennomføres gjennom konkurranse mellom alle 3 valgte leverandører på rammeavtalen.

Oppdragsgivere (bestillende virksomheter) med særlige behov for mobiltelefoner og nettbrett, tilhørende utstyr og tilhørende tjenester, og som ønsker forutsigbarhet i leveranser, kan gjennomføre en mini-konkurranse mellom alle leverandører, for alt kjøp av produkter for en periode på inntil 12 måneder ad gangen. Dette kan for eksempel være oppdragsgivere som ønsker å standardisere spesielle modeller og tilhørende utstyr som ikke inngår blant standardmodellene. En rekke oppdragsgivere vil også ha behov for å kjøpe mobiltelefoner og nettbrett levert med tjenester som betinger leveranse fra samme leverandør.

Oppdragsgiver er selv ansvarlig for gjennomføring av avrop/mini-konkurranser og skal selv definere virksomhetens behov, se Bilag 4 punkt 2.2 og 2.3.

Last ned malen for minikonkurransegrunnlag ved avrop på Statlig fellesavtale for mobiltelefoner og nettbrett (docx)

Tildelingskriterier i mini-konkurransene

Oppdragsgiverne kan velge innenfor følgende tildelingskriterier i mini-konkurransene:

 • Pris, herunder: 
  • Samlet pris på produkter
  • Samlet pris på tjenester 
 • Kvalitet, herunder:
  • Service og garanti
  • Bestilling og leveringstider
  • Avhending
  • Opsjon tilleggsutstyr og/eller tilleggstjenester

Vekting av tildelingskriterier i mini-konkurranser bestemmes av bestillende virksomhet.

Alle leverandører skal inviteres til konkurransen, og det skal gis en svarfrist på minimum 10 dager for å inngi tilbud.

Kontakt leverandørene

Kontaktpersoner hos leverandørene er som følger:

Samarbeidsområde i MS Teams

Den enkelte virksomhet må utnevne en lokal avtaleforvalter for denne fellesavtalen. Den lokale avtaleforvalteren vil være avtaleansvarlig og koordinator både ovenfor leverandøren, Statens innkjøpssenter og virksomhetens egne bestillere. Det er viktig at Statens innkjøpssenter informeres dersom det skjer endringer av lokal avtaleforvalter eller evt. dennes kontaktinformasjon.

Lokal avtaleforvalter har tilgang til samarbeidsområde for fellesavtalen i Microsoft Teams. I Teams finner lokal avtaleforvalter avtaledokumenter og annen informasjon om avtalen. I Teams kan lokal avtaleforvalter rapportere eventuelle avvik (se på avviksskjema), stille spørsmål og chatte med Statens innkjøpssenter og andre avtaleforvaltere.

For å få tilgang til teamet og for andre henvendelser kring avtalen, vennligst kontakt oss på IKT-avtaler@dfo.no 

Se hvordan du får gjestetilgang til Teams

Avtaleansvarlig

Thor Hammer
E-post: IKT-avtaler@dfo.no 
Mob: +47 951 99 100

Oppdatert: 15. september 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord