Fellesavtale på internrevisjonsbistand - utløp 31.12.2020

Fellesavtalen utløp den 31. desember 2020, og Statens innkjøpssenter vil ikke inngå ny fellesavtale. Det betyr at de statlige virksomhetene må inngå egen avtale om internrevisjon etter 31. desember 2020.

Status
Aktiv

Opsjonsvurdering

Statens innkjøpssenter har besluttet å ikke utløse det andre opsjonsåret av den statlige fellesavtalen, 01.01.2021-31.12.2021, hvilket betyr at virksomhetene ikke kan avrope på avtalen etter 31.12.2020, eller gjennomføre avrop med varighet utover 31.12.2020.

Om avtalen

Følgende leverandører er innstilt i prioritert rekkefølge:

  1. KPMG AS
  2. Ernst & Young AS
  3. Transcendent Group AS
  4. Price Waterhouse Coopers AS

Tidligere utsendt informasjon:

Team for avtaleforvaltere

Vi har opprettet et Team for denne fellesavtalen i Microsoft Teams for å tilrettelegge for bedre informasjonsflyt og selvbetjening. Teamet vil fungere som et digitalt møteplass for lokale avtaleforvaltere. Det er et sted for læring, samhandling og erfaringsutveksling. I teamet får alle medlemmer tilgang til avtaledokumenter og annen relevant informasjon. For å bli lagt til som medlem på teamet, vennligst send e-post til internrevisjonsbistand@dfo.no

Avtaledokumenter

DFØ/Statens innkjøpssenter er avtaleeier og har ansvar for strategisk avtaleforvaltning. Den enkelte virksomhet er oppdragsgiver og vil ha det operative ansvaret for rammeavtalen gjennom kjøp av internrevisjonstjenester, oppfølging av leveransen og betaling.

Den enkelte virksomhet er en part i avtalen. Avtaledokumentene er tilgjengelig i teams.

Å gjennomføre minikonkurranser

Virksomheter er selv ansvarlig for gjennomføring av avrop og skal selv definere virksomhetens behov for internrevisjonsbistand. Statens innkjøpssenter ønsker å legge til rette for at det skal foregå så enkelt og effektivt som mulig. Derfor har vi i samarbeid med DFØ og IIA Norge laget en mal for minikonkurransegrunnlag. Les mer her om hvordan gjennomføre minikonkurranse på internrevisjonsbistand.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er gitt myndighet til og ansvar for å forvalte kravene i rundskrivet om internrevisjon i statlige virksomheter (R-117). Veiledningsmateriale om internrevisjon finnes på DFØs hjemmesider.

Kontakt

Difi

Alle henvendelser relatert til Fellesavtale på internrevisjonsbistand kan sendes til internrevisjonsbistand@dfo.no

Avtaleforvalter
Barbro Bottheim
barbro.bottheim@dfo.no
+47 905 88 357

Leverandørenes kontaktinformasjon

KPMG
Kine Kjærnet
Kine.kjaernet@kpmg.no
+47 905 69 124

Ernst & Young AS
Aina Karlsen Røed
aina.karlsen.roed@no.ey.com
+47 982 06 241

Transcendent Group AS
Christian Stensrud
Christian.stensrud@transcendentgroup.com
+47 911 78 986

PricewaterhouseCoopers AS
Petra Liset
petra.liset@pwc.com
+47 952 60 152

Fra venstre: Kjetil Østgård, Dag Strømsnes, Barbro Bottheim, Steffen Sutorius, Henritte F.V. Torgersen Lars Reidar Vold- Andersen fra Transendent Group AS, Petra Liset fra Pricewaterhouse Coopers AS, Ole Willy Fundingsrud fra KPMG AS og Aina Karlsen Røed fra Ernst & Young AS.

Gruppebilde fra kontraktssignering hos Difi/Statens innkjøpssenter den 20. desember 2017.

Oppdatert: 15. september 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord