Ny Fellesavtale for betalingsløsninger

Mandat, fremdriftsplan og organisering for ny fellesavtale for betalingsløsninger. Siden oppdateres jevnlig.

Status
Under arbeid
Prosjektmandat

Mandat for anskaffelse av fellesavtale om betalingsløsninger er utarbeidet på tvers av divisjoner i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). DFØ/avdeling for forvaltning og analyse er prosjekteier og DFØ/Statens innkjøpssenter er prosjektleder.

Statens innkjøpsråd ble, den 13.juni 2019, forelagt kategoristrategi for reiseområdet med anbefalt handlingsplan.

Statens innkjøpsråd sluttet seg til handlingsplanens prioriteringer hvor anskaffelse av betalingsløsning er et høyt prioritert tiltak. 

Foreløpig milepælsplan

Prosjekt og milepælsplan har blitt justert grunnet behov for mer omfattende behovskartlegging enn forventet, og arbeid med beslutningsnotatet. Dette for å sikre god kvalitet på leveransen.

Milepæler Tidspunkt
Etablert prosjektorganisasjon Juli 2020
Godkjent prosjektplan 04.02.2021
Beslutningsnotat godkjent av Finansdepartementet 30.04.2021
Konkurransestrategi godkjent 30.04.2021
Når konkurransedokumentene er godkjent og kunngjort Q3 2021
Valg av leverandør og kontrakt(er) er signert Q4 2021
Implementering og oppstart av kontrakt Q1 2022

Organisering

Prosjektet rapporterer til en styringsgruppe bestående av representanter fra flere divisjoner i DFØ.

 • Prosjekteier - seksjonsleder Erik Heen, divisjon for styring, organisering og ledelse/avdeling for forvaltning og analyse
 • Prosjektleder - David Behrens, divisjon for offentlig anskaffelse/avdeling Statens innkjøpssenter
 • Prosjektdeltagere:
  • Seniorrådgiver Erik Cameron og Tone Røed, avdeling for forvaltning og analyse/seksjon for regelverk
  • Rådgiver Brit Lillian Nordbø, divisjon lønn/avdeling tid og reise
  • Fagdirektør Barbro Bottheim, divisjon for offentlig anskaffelse/avdeling Statens innkjøpssenter
 • Innkjøpsgruppedeltagere

Innkjøpsgruppe

Det er etablert en innkjøpsgruppe med representanter fra følgende virksomheter:

 • Politiets fellestjeneste - Konrad Pedersen Indergård
 • Utenriksdepartementet - Jonny Olsen
 • Statped - Marit Irene Haugsdal
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal - Edle Eide
 • Riksantikvaren - Maja Basioli
 • Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenester) -Birgitte Engen Eriksen
 • NAV - Gunda Djupvik 
 • Helsedirektoratet - Sonja H. Brattlie

Her: https://anskaffelser.no/sites/default/files/strategi_brukermedvirkning.pdf 

Innkjøpsgruppen består av personer med følgende roller, kompetanse og erfaring: 

 • Reisebestillere/brukere av betalingsløsninger 
 • Reiseansvarlig i virksomheten («Travel Manager») 
 • Funksjoner med grensesnitt mot reiseregninger, regnskap/lønn, teknisk integrasjon etc. 
 • HR/personal relatert til oppfølging av personalsaker 
 • Ansvarlige for anskaffelse og/eller kontraktsoppfølging av betalingsløsninger

Kontaktinformasjon

Spørsmål til prosjektet kan rettes på e-post til reise@dfo.no eller prosjektleder David Behrens david.behrens@dfo.no, mobil: 930 41 424.

 

Oppdatert: 15. september 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord