Kjøp av mat og drikke (frukt, grønnsaker, kaffe/te/kakao)

Informasjon om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i produksjon av utvalgte mat- og drikkeprodukter.

Oppsummert risikovurdering for brudd på menneskerettigheter

Matrisen under angir risikonivået for brudd på grunnleggende menneskerettigheter ved dyrking/plukking av produktene (råvarenivå). I tabellen under angis noen spesifikke produkter innen produktkategorien mat- og drikke, som er plukket ut for nærmere risikovurdering. 

Produkt

Råvarenivå

Kaffe Svært høy risiko
Te Svært høy risiko
Kakao Svært høy risiko
Sukker Svært høy risiko
Tomater, friske*  Høy risiko
Tomater, hermetiske Høy risiko
Salat* Middels høy risiko
Agurk* Middels høy risiko
Epler* Middels høy risiko
Bananer Svært høy risiko
Appelsiner Høy risiko
Druer Høy risiko

*Risikonivået gjelder for importerte produkter, med annet opprinnelsesland enn Norge. 

Risiko i leverandørkjeden

Det er i stor grad rapportert om brudd på menneskerettigheter og skadevirkninger på miljøet i landbrukssektoren. Dette gjelder blant annet bruk av barnearbeid og tvangsarbeid, slavelignende arbeidsforhold, svært lave lønninger, usikker bruk av plantevernmidler og andre helse- og sikkerhetsproblemer samt begrensninger på folks rett til å melde seg inn i fagforeninger.

Anbefalinger

Risikoanalysene viser at det totalt sett er middels høy til svært høy risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i produksjon av utvalgte mat-og drikkeprodukter. Dette er ikke en uttømmende liste over matprodukter som kan ha risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen. 

Hvordan stille krav og følge opp

Risikovurderingen over tilsier at du skal stille krav om respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter når du skal anskaffe mat- og drikke. 

Vi anbefaler bruk av særskilte kontraktsvilkår. Se våre sider om sosialt ansvar og egnede rutiner for sosialt ansvar. I anskaffelser med høy risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen, kan dere vurdere å bruke kvalifikasjonskrav i tillegg til kontraktsvilkåret. I DFØs kriterieveiviser finner du også forslag til kravspesifikasjon som kan benyttes ved anskaffelse av utvalgte mat- og drikkeprodukter. Se kravet i DFØs kriterieveiviser. 

Kontraktsoppfølging

Ved kontraktsoppfølging kan for eksempel kaffe, te, bananer, druer, tomater med flere være relevante produkter å undersøke nærmere ettersom dette er produkter med svært høy eller høy risiko. 

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene. 

Les mer i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter for mat og drikke. 

OECD har også laget en sektorveileder for landsbruks- og matvaresektoren med formål om at bedrifter innen sektoren bidrar til et bærekraftig landbruk gjennom ansvarlig forretningsdrift, og som kan være nyttig å se til. Veilderen finnes på OECDs nettsider.

 

Se også

Mer innhold om Kjøp av mat og drikke (frukt, grønnsaker, kaffe/te/kakao)

Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord