Kategoristrategi for kontorområdet

Statens innkjøpssenter er i gang med analysearbeidet for å utarbeide kategoristrategi for kontorområdet.

Formålet med å utarbeide en kategoristrategi for kontorområdet er å analysere området og identifisere hvilke avtaleområder som er egnet for statlige fellesavtaler samt belyse gevinstpotensialet og utfordringer knyttet til de enkelte avtaleområdene.

Analysearbeidet skal forelegges Statens innkjøpsråd for uttalelse om videre arbeid.

Status

 • Prosjektmandatet er godkjent.
 • Intern prosjektorganisasjon er etablert.
 • Rekruttering av kategorigruppe er påbegynt.
 • Strategien er planlagt godkjent Q2 2022.

Kategoristrategien har følgende resultatmål

 • Identifisere potensielle kontraktsområder
 • Identifisere potensielle gevinster
 • Kartlegge kategoriens organisering og ressursbehov
 • Identifisere grenseflater mot andre kategorier

Kategoristrategien skal bidra til følgende effektmål

 • Forenkle og effektivisere anskaffelser innenfor kontorkategorien i statsforvaltningen, gjennom å samordne anskaffelser og avtaleforvaltning, samt oppnå synergieffekter og effektive prosesser som følge av et samordnet og samkoordinert kompetansesenter (Statens innkjøpsenter). 
 • Bærekraftige anskaffelser i samsvar med DFØs handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige anskaffelser og grønn innovasjon, som bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger i hele livssyklusen til en ytelse.
 • Økonomiske besparelser gjennom gode priser og vilkår, som en effekt av å samordne innkjøp innenfor definerte områder med stort volum.

Tentativ fremdriftsplan

Prosjektet har som målsetning å ferdigstille kategoristrategien i Q2 2022.

Organisering

 • Prosjekteier: Seksjonssjef Jan Henrik Skogen /Statens innkjøpssenter
 • Prosjektleder: Jan Erik Sæther Ask/Statens innkjøpssenter
 • Prosjektdeltakere:
 • Jasmin Naila Mirza, prosjektdeltaker /Statens innkjøpssenter
 • David Behrens, analyse /Statens innkjøpssenter
 • Christian Tangene, miljø og samfunnsansvar / Avdeling for partnere og leverandører
 • Kategorigruppe: 4 – 7 representanter fra virksomheter
 • Statens innkjøpsråd

Kontaktinformasjon

Spørsmål til prosjektet kan rettes til prosjektleder Jan Erik Sæther Ask, janerik.ask@dfo.no, 971 41 969.

 

Oppdatert: 19. oktober 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord