Mal unntakshjemmel for FoU-prosjekter

Statens Vegvesen har laget en mal for å vurdere om prosjektet omfattes av unntakshjemmelen. Malen er et godt utgangspunkt for å dokumentere vurderinger og begrunnelser vedrørende FoU-unntaket.

Kilde: Statens Vegvesen

Dokumenter vurderinger og begrunnelser ved bruk av FoU-unntaket!

Det er viktig at den offentlige virksomheten lager tydelige rutiner og prosesser for å ta i bruk FoU-unntaket. Arbeidsprosessen bør legge til rette for at fagavdelingen og innkjøpspersoner i fellesskap vurderer om prosjektet oppfyller kravene i FoU-unntaket.

Videre må en beslutning om å ta FoU-unntaket i bruk forankres på ledelsesnivå. Gode rutiner opp mot ledelsesnivå er viktig både for å sikre at prosjektet er i tråd med strategiske føringer. Men også for å kunne håndtere situasjoner der fagavdelingen og innkjøpsavdelingen er uenige i om prosjektet oppfyller kravene i FoU-unntaket.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord