Arbeidstaker- og menneskerettigheter i offentlig innkjøp

En undersøkelse om bruken av etiske krav i høyrisikoanskaffelser 2009-2016.

Oppdatert: 20. september 2021
Kilde: DFØ og Etisk handel Norge

For å sikre at §5 virker etter formålet oppfordrer vi oppdragsgivere til å ta i bruk veiledning, maler og verktøy som Difi har utviklet. Difi og Etisk Handel Norge har i samarbeid utviklet standard kontraktsvilkår for etiske krav.

 

Verktøyet er i bruk på følgende sider

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord