Tilbud steg for steg (leverandører)

Identifisere no-situasjon og framtidig kundebehov

Å finne fram til potensielle kundar er ein kontinuerleg prosess. Kartlegg difor innkjøpsplanane til interessante kundar som kan tenkjast å ha behov for dine varer/tenester.

På kva måte brukar til dømes kundane dine å skaffe seg de varene/tenestene du leverer? – Lag ein tidsplan over kva tid du ventar deg at dei kundane du ønskjer å nå, startar arbeidet med å førebu neste anskaffing som passar di bedrift.

Timing er ofte ein suksessfaktor

Det kan være lurt å analysere no-situasjonen til kunden. At ein offentleg innkjøpar seier nei til kontakt når ein tilbyder ringjer, behøver ikke bety anna enn at vedkomande ikkje jobbar med førebuingar til konkurransar nettopp for din bransje akkurat no.
 
Spør gjerne den som gjer innkjøpa om:

  • Kva for avtalar har de innan bransjen min i dag? 
  • Kan du sende meg eit oversyn over kva tid desse avtalane går ut?
  • Kan du gje oss eit estimat for kva tid du ventar å starte førebuinga av ny konkurranse før desse avtalane går ut?
  • Har de nokre behov som du veit at de kjem til å køyre ein konkurranse på innan bransjen min i det komande året?
  • Kva tid vil de i så fall starte arbeidet med å førebu konkurranse for å dekkje desse behova?
  • Kan de arrangere eit marknadsmøte i forkant av konkurransane som vi får lov å delta på for å gje våre innspel i forkant av utarbeidinga av konkurransen?
Oppdatert: 27. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord