Divisjon for offentlige anskaffelser

Divisjon for offentlige anskaffelser (ANS) er et strategisk organ som ser helhetlig på anskaffelser i forvaltningen. Vi systematiserer, analyserer og formidler kunnskap, og vi er en aktiv pådriver for endring og fornyelse.

Samfunnsnyttige, effektive og bærekraftige anskaffelser

Vårt hovedmål er at offentlig sektor gjennomfører bærekraftige og effektive anskaffelser. For å nå dette hovedmålet har vi satt oss disse tre delmålene:

 • Offentlige anskaffelser skal organiseres og gjennomføres på en effektiv måte som gir gevinster både for offentlig sektor og for leverandørmarkedet.
 • Offentlige innkjøpsprosesser skal som hovedregel gjennomføres elektronisk.
 • Ansatte i forvaltningen skal ha god kompetanse på offentlige anskaffelser.

Anskaffelser som møter behovet

Det anskaffes for nær 500 milliarder over offentlige budsjetter hvert eneste år.

Dette er et område offentlige sektor har et potensial til å forvalte bedre. Storsamfunnet skal ha tillit til at offentlige anskaffelseskroner forvaltes godt og at offentlige anskaffelser møter oppdragsgivers behov.

Det gode innkjøp

DFØ skal jobbe for at ”Det gode innkjøp” realiseres. Det gode innkjøp innbefatter for ANS følgende tre hovedelementer:

1. Gi støtte til en bedre regelverksetterlevelse, og at handlingsrommet i lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA) utnyttes til å gjøre best mulige anskaffelser.

2. Effektivisering knyttes til tre ulike aspekter:

 • Mer verdi for pengene
 • Kostnadsbesparelser ved at billigere varer og tjenester anskaffelser
 • Reduserte transaksjonskostnader

3. Det gode innkjøp innebærer for ANS de hensyn regjeringen velger å bruke anskaffelser til å understøtte, som:

 • Miljø
 • Sosialt ansvar
 • Innovasjon
 • Universell utforming
 • Forebygge sosial dumping
 • Styrket SMB-perspektiv
Oppdatert: 8. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord