Strategi for anskaffelsen - konsulenttjenester

Når du har besluttet å gjennomføre en anskaffelse av konsulenttjenester, må du planlegge hvordan du best kan gjennomføre anskaffelsen.

Bruk Mal for konkurransestrategi for å dokumentere prosessen og de ulike aktivitetene du må gjennomføre.

En slik konkurransestrategi bør si noe om:

  • Behovet kjøpet skal tilfredsstille, slik at det tydelig fremgår hva målsettingen med konsulentkjøpet skal være
  • Hvilke avtaler som skal brukes
  • Rutiner for styring og oppfølging av konsulenter, slik at dette skjer på en ryddig og profesjonell måte
  • Hvilke interne ressurser som skal være med og hvordan disse skal organiseres
  • Eventuell avklaring av konsulentens rolle dersom oppdraget innebærer ledelse og/eller disponering av oppdragsgivers budsjett / deler av budsjett 
  • Avgrensning av oppdraget med hensyn til tid og oppgaver 
  • Krav til overføring av kunnskap til virksomheten og hvordan slik overføring skal dokumenteres 
  • Eierskap til resultater etter at oppdraget er avsluttet slik at du ikke gjør deg avhengig av samme konsulent eller konsulentselskap (viktig ved behov for endring eller videreutvikling etter avtalens opphør) 
  • Krav om taushetsplikt, karantene etter avsluttet oppdrag mv.
Oppdatert: 8. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord