Renholdstjenester

Oversikt over DFØs veiledning for anskaffelse av renholdstjenester på en miljøvennlig måte, og med gode lønns- og arbeidsvilkår.

Konkurransegrunnlagsmal for kjøp av renholdstjenester

Mal for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi – last ned og bruk.

Skal du kjøpe renholdstjenester over EØS-terskelverdien for tjenester, må du som hovedregel stille krav om maksimalt to ledd med underleverandører.  

​Anskaffelse over verdigrensene

For anskaffelser over verdigrensene vil du i utgangspunktet ivareta også allmenngjøringslovverket ved å følge vår veiledning for forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Anskaffelser under verdigrensene

Selv om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ikke får anvendelse under verdigrensene, gjelder allmenngjøringsforskriftene og tilhørende forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett uavhengig av verdi for anskaffelsen.

Renholdsregisteret

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent. Les mer om dette på Arbeidstilsynets nettsider. Oppdragsgiver kan bruke eBevis til å automatisk kontrollere om en leverandør er godkjent. Les om eBevis i anskaffelsesprosessen.

Verktøy

Ektserne sider

Oppdatert: 17. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord