Innkjøpsledelse - hovedside

Her finner innkjøpsleder virkemidler for å oppnå en god innkjøpsfunksjon med anskaffelsesstrategi, effektiviseringsarbeid, samordning av innkjøp gjennom kategoristyring og innovasjon.

Kjøp av varer og tjenester er et strategisk virkemiddel fordi det utgjør en stor andel av virksomhetens økonomi, og derfor må bidra til virksomhetens overordnede målsettinger.

Tema under innkjøpsledelse

Strategisk ledelse
Anskaffelsesstrategi
Organisering, roller og ansvar
Kategoristyring
Modenhet og selvevaluering
Styringsparametere og statistikk
Digitalisering
Innovative anskaffelser
Internkontroll
Kommunereforma
Samfunnsansvar
Oppdatert: 11. oktober 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord