Brukermedvirkning hos Statens innkjøpssenter

Strategi for brukermedvirkning er under evaluering, og Statens innkjøpssenter vil oppdatere nettsiden når nytt rammeverk for brukermedvirkning er vedtatt.

Statens innkjøpssenter ønsker å ivareta brukernes behov og forventninger gjennom hele anskaffelsesprosesser og etablerte derfor i 2016:

  • Statens innkjøpsråd – skal definere og prioritere den totale kontraktsporteføljen i samråd med Statens innkjøpssenter. Innkjøpsrådet skal representere brukerne, og vil bestå av to representanter fra hvert departementsområde.
  • Statens innkjøpsgruppe(r) – har som formål å ivareta sluttbrukernes tekniske og praktiske interesser gjennom hele anskaffelsesprosesser, både innkjøp og forvaltning. Dette er anskaffelsesspesifikke faglige grupper med operativt fokus.
  • Statens innkjøpsforum – et møtested for lokale avtaleforvaltere og Statens innkjøpssenter. Forumet er ment å skape en arena for erfaringsveksling og engasjement rundt fellesavtaler, samt oppmuntre til brukermedvirkning gjennom innkjøpsråd og innkjøpsgrupper.

Siste innkjøpsforum ble avholdt i august 2018. Pga. pandemien valgte Statens innkjøpssenter å utsette arrangementet. Neste innkjøpsforum vil bli avholdt i 2022.

Oppdatert: 8. november 2021

Kontakt

Spørsmål om Statens innkjøpssenter

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord