Vikartenester – konkurransegrunnlagsmal

Få hjelp til offentleg anskaffing av vikartenester: Bruk DFØ sine malar for inngåing av rammeavtale om vikartenester. Malen er oppdatert i samsvar med lov og forskrift om offentlege anskaffingar som blei sett i kraft 1. januar 2017.

Kjelde: DFØ
Last ned
Konkurransegrunnlag - kjøp av vikartjenester (bokmål) (docx)
docx 66 KB
Vedlegg 1 - Rammeavtale (kontrakt) - kjøp av vikartjenester (bokmål) (docx)
docx 67.22 KB
Bilag 1 til kontrakt - Kravspesifikasjon - kjøp av vikartjenester (bokmål) (docx)
docx 30.25 KB
Bilag 2 til kontrakt - Leverandørens løsningsbeskrivelse - kjøp av vikartjenester (bokmål) (docx)
docx 15.75 KB
Bilag 3 til kontrakt - Prisbilag - kjøp av vikartjenester (bokmål) (docx)
docx 21.5 KB
Bilag 4 til kontrakt - Avropsskjema - kjøp av vikartjenester (bokmål) (docx)
doc 47.5 KB
Bilag 5 til kontrakt - Informasjon om oppdragsgivers lønn og goder - kjøp av vikartjenester (bokmål) (docx)
docx 25.83 KB
Bilag 6 - Egenrapportering arbeid,-lønnsvilkår - kjøp av vikartjenester (bokmål) (docx)
doc 60.5 KB
Konkurransegrunnlag - kjøp av vikartjenester (nynorsk) (docx)
docx 67.54 KB
Vedlegg 1 - Rammeavtale (kontrakt) - kjøp av vikartjenester (nynorsk) docx)
docx 64.66 KB
Bilag 1 til kontrakt - Kravspesifikasjon - kjøp av vikartjenester (nynorsk) (docx)
docx 30.03 KB
Bilag 2 til kontrakt - Leverandørens løsningsbeskrivelse - kjøp av vikartjenester (nynorsk) (docx)
docx 17.38 KB
Bilag 3 til kontrakt - Prisbilag - kjøp av vikartjenester (nynorsk) (docx)
docx 21.9 KB
Bilag 4 til kontrakt - Avropsskjema - kjøp av vikartjenester (nynorsk) docx)
docx 26.77 KB
Bilag 5 til kontrakt - Informasjon om oppdragsgivers lønn og goder - kjøp av vikartjenester (nynorsk) (docx)
docx 27.96 KB
Bilag 6 - Egenrapportering arbeid,-lønnsvilkår - kjøp av vikartjenester (nynorsk) docx)
docx 26.39 KB
  • Malen inneheld alle dokument for eit komplett konkurransegrunnlag for kjøp av vikartenester / bemanningstenester.
  • Malen omfattar reglar for gjennomføring av konkurransen inkludert forslag til kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium.
  • Vidare omfattar malen eksempel på korleis kravspesifikasjonen kan utformast.
  • Malen inkluderer også eit forslag til kontrakt.

Rettleiing til bruk av malen er gitt som merknader i dei enkelte dokumenta.

Revideringer:

24.05.2017 - Oppdatert i henhold til nytt regelverk som ble sett i kraft 1. januar 2017.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord