Stat og kommune har blitt bedre på krav til lønns- og arbeidsvilkår

En ny undersøkelse viser at offentlige oppdragsgivere i større grad enn før etterlever forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Dette er viktig for å motvirke arbeidslivskriminalitet.

KPMG har på vegne av Difi gjennomført en undersøkelse av etterlevelsen av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår for renholdsanskaffelser og bygge- og anleggsanskaffelser gjennomført i 2016.

Utvikling i riktig retning

– Undersøkelsen viser en positiv tendens med tanke på etterlevelse av kravene i forskriften. Utvalget av anskaffelser er imidlertid for lite til å trekke bastante konklusjoner, sier seniorrådgiver Anne Cathrine Jacobsen i Difi.

Kartleggingen er en del av samarbeidsprosjektet mellom Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), KS, Arbeidstilsynet og Difi. Samarbeidsprosjektet er et av tiltakene i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Kunngjøringer fra hele offentlig sektor

KPMG har undersøkt 277 anskaffelser kunngjort på Doffin i 2016 innen kategoriene bygg og anlegg og renhold. Undersøkelsen gjelder anskaffelser foretatt av alle tre forvaltningsnivåer (stat, fylkeskommune og kommune).

Hovedfunn

Forskriftens bestemmelser om å innta krav til lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene etterleves i større grad enn kravet til å informere om slike krav i kunngjøringen eller i konkurransedokumentene. Dette gjelder både statlige, fylkeskommunale og kommunale innkjøpere.

Undersøkte anskaffelser fra statlige oppdragsgivere viser en høyere etterlevelse av kravene til informasjon og kontraktskrav enn undersøkte anskaffelser fra kommunal og fylkeskommunal sektor.

Anskaffelser gjennomført av store kommuner/kommunale virksomheter eller fylkeskommuner oppfyller i større grad krav om innhold i kontrakten enn mellomstore og små kommuner/kommunale virksomheter.

Selv om undersøkelsen viser en positiv tendens for oppfølging og kontroll av kravene, er det fortsatt en relativt lav andel som følger opp krav til lønns- og arbeidsvilkår, og flere oppdragsgivere har ett forbedringspotensial her. Difi vil I løpet av 2018 lansere ny veiledning for å hjelpe oppdragsgivere med å etterleve regelverket.

Undersøkelse av etterlevelse til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

[related-content-migration-old-id:791]
Publisert: 11. januar 2018 Oppdatert: 29. oktober 2018

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord