Nytt kriteriesett for bærekraftig innsamling av avfall

Nå er det nye kriteriesett for avfallsinnsamling på plass i kriterieveiviseren. Det skal hjelpe innkjøpere landet rundt med å stille krav til miljø og lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser av avfallsinnsamling fra husholdninger og tjenesteytende virksomheter.

I kriteriesettet lanserer Difi også en betaversjon av en evalueringsmatrise som skal hjelpe innkjøpere med å evaluere klimanytten av ulike drivstoff og motorteknologier. Den er laget sammen med Miljødirektoratet og med innspill fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Hensikten med Difis kriterieveiviser er å gjøre det enkelt for offentlige innkjøpere å gjøre gode anskaffelser som fremmer klima og miljø, sosialt ansvar og lønns- og arbeidsvilkår.

Det nye kriteriesettet for avfallsinnsamling er avgrenset til å gjelde transport av avfall fra hentepunkt (husstand/kontorlokale) til omlasting / sortering sortering (se område innenfor stiplet linje).

Kriteriesettet er inndelt i innsamling av husholdningsavfall og innsamling av næringsavfall fra offentlig tjenesteytende virksomheter. Bakgrunnen for inndelingen er at anskaffelser innenfor disse to kategoriene som regel er innrettet forskjellig. Dette gir ulike muligheter for å stille krav til miljø i anskaffelsene.

Transport av avfall genererer betydelig luftforurensing og klimagassutslipp. Oslo kommune har i en rapport beregnet klimabelastning fra all transport i kommunen med unntak av kollektivtransport. De finner at innsamling av husholdningsavfall har høyest utslipp av både NOx og CO2. Funnene bidrar til å belyse nytten av et kriteriesett for anskaffelser av avfallsinnsamling.

Difi og Miljødirektoratet har med innspill fra Transportøkonomisk institutt (TØI) laget en betaversjon av en matrise for å evaluere klimanytten av motorteknologier og drivstoff, som lanseres sammen med kriteriesettet.

– Vurderinger av miljø- og klimanytte er et komplekst område, og kunnskapslandskapet er i stadig endring. Men dette er også krevende for innkjøpere, og nettopp derfor ønsker vi nå å lansere betaversjonen av matrisen, samtidig som vi vil fortsette arbeidet med å utvikle den, sier rådgiver i Difi, Sarah Fossen Sinnathamby.

Matrisen er veiledende, og innkjøper kan endre innhold eller poeng, basert på lokale forutsetninger og virksomhetens mål og strategier knyttet til klima og miljø. Matrisen kan brukes for innkjøpere av alle former for anskaffelser som omhandler tunge kjøretøy.

Publisert: 16. oktober 2018 Oppdatert: 22. januar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord