Bli pilot på ny veiledning for sirkulære anskaffelser

Hvis du planlegger eller er i gang med en slik anskaffelse – ta kontakt med oss i Difi nå.

Du kan oppnå reduserte utslipp av CO2, redusert forbruk av nytt råmateriale og redusere mengden av avfall. Anskaffelsen minimerer miljøbelastningen og forebygger avfall gjennom hele livsløpet.  

Difi bidrar i pilotarbeidet med kunnskap om sirkulære anskaffelser, diskusjon om konkurransegrunnlag og bistand til å beregne miljøeffekter!

Hvorfor vi lager veiledning om sirkulære anskaffelser

Sirkulære anskaffelser bidrar til en ressurseffektiv og konkurransekraftig lavutslippsøkonomi, og bidrar samtidig til å oppfylle FNs bærekraftmål i agenda 2030.

Difi vil derfor veilede offentlige virksomheter slik at de kan bruke anskaffelser strategisk til å fremme ombruk og produkter med lang levetid, fremme nye forretningsmodeller, mobilitetsløsninger og lukkede materialkretsløp.

– Slik kan du fremme nye forretningsmodeller ved ombruk eller delingsordninger som for eksempel bildeleordninger. Difis nye veiledning blir i første omgang sektorovergripende og skal etter planen publiseres innen utgangen av april. Vi planlegger å følge opp med sektorspesifikk veiledning for PC og skjermer, bygg, plast, møbler og tekstiler. Vi skal veilede om krav og kriterier så vel som bruk av innovative anskaffelser som metodikk, sier seksjonssjef Marit Holter-Sørensen i Difi.

Samarbeidspartnere

Difi samarbeider med Nasjonalt program for leverandørutvikling og flere norske kommuner og virksomheter for å bidra til å utfordre markedet til økt ombruk av byggematerialer, avfallsfri byggeplasser samt mer miljøvennlige kunstgressbaner.

I tillegg samarbeider Difi med europeiske aktører i et treårig prosjekt for sirkulære anskaffelser (CircPro2) som vil bidra til å styrke dette arbeidet.

Publisert: 28. mars 2019 Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord