eBevis forenkler anskaffelsesprosessen

Med eBevis i konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) ditt kan du selv hente inn dokumentasjon på kvalifikasjonskrav med et enkelt tastetrykk.

eBevis ble etablert i april 2019 for å forenkle offentlige anskaffelsesprosesser, både for innkjøpere og leverandører. eBevis er ikke et register, men mer som en portal som gir oppdragsgiver tilgang til å sjekke ulike offentlige registre og hente inn dokumentasjon til KGV.

Med eBevis får innkjøper tilgang til følgende opplysninger:

  • Restanser på skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten
  • Informasjon om konkurs fra Konkursregisteret
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Leverandørens regnskap fra de siste årene

Hvordan eBevis fungerer

eBevis gir oppdragsgiver tilgang til opplysninger om en leverandør direkte gjennom KGV, noe som gjør at kontroll av kvalifikasjonskrav går raskere. Leverandør trenger ikke gjøre noe før han har levert sitt tilbud. Da vi leverandør få en forespørsel om å gi fullmakt til at eBevis henter informasjon fra ulike registre. Leverandør gir fullmakt via Altinn.

Viktig tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

I Regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet er eBevis listet opp som ett av flere tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Ved å hente inn dokumentasjonen rett fra kilden i sanntid, sikrer du at dokumentasjonen er korrekt og oppdatert. Slik blir eBevis et viktig bidrag til å hjelpe seriøse leverandører og unngå juks og kriminalitet i en anskaffelse, sier seniorrådgiver Hilde Kjølset i DFØ.

Særlig i kontraktsperioden vil eBevis ha en god effekt. Oppfølging av leverandører underveis i kontrakten blir mindre tidkrevende fordi kontroll av dokumentasjon kan gjøres automatisert.

Samarbeid på tvers

eBevis er et resultat av godt samarbeid mellom DFØ (tidligere Difi), Brønnøysundregistrene og Skatteetaten. Dette er et eksempel på hvordan nyvinninger og deling av data fører til fordeler for mange.

DFØ anbefaler alle offentlige innkjøpere å ta i bruk eBevis, både for å bidra til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og for å få en mer effektiv og digital gjennomføring av anskaffelsene sine.

Det planlegges en utvidelse av eBevis. Høsten 2021 kommer tilgang til utvidete skatteopplysninger og Renholdsregisteret fra Arbeidstilsynet.

Publisert: 7. oktober 2019 Oppdatert: 20. august 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord