Nye regler for kunngjøringsskjema på Doffin

Fra 3. februar 2020 vil kunngjøringsskjema der oppdragsgiver fyller ut seg selv som formell klagebehandler bli avvist i Doffin. Som hovedregel er det tingretten i oppdragsgivers rettskrets som skal være formell klagebehandler.

Dette er en ny regel som er innført i Tenders Electronic Daily (TED) ved årsskiftet. Praksisen med å sette oppdragsgiver selv som offentlig klageinstans er utbredt i Norge. Doffin support anslår at det kan gjelde opp mot 90 prosent av kunngjøringene. Det er derfor viktig at alle oppdragsgivere blir klar over denne nye regelen.

Verken oppdragsgiver selv eller KOFA er å regne som et «formelt klageorgan». Det er likevel viktig å merke seg at det i de aller fleste tilfeller vil være mest hensiktsmessig for leverandør å henvende seg til oppdragsgiver ved en mulig klage. Les mer om dette på anskaffelser.no.

Eksempel på utfylling av skjema

Eksempelet under er korrekt utfylt for en oppdragsgiver lokalisert i Bergen. Merk at du kan søke opp lokal tingrett ved hjelp av postnummer på Domstol.no.

Skjema for klagebehandling

 

Publisert: 15. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord