Nye Fjerdingby skole: Hvordan oppnå prosjektmål med BVP

Rælingen kommune er en av DFØ’s piloter for utprøving av BVP-metoden i Norge. – Hensikten med å bruke BVP her i Rælingen er å få bedre prosjektstyring med mindre og mer forutsigbar risiko, færre konflikter og bedre løsninger for utførelsen, sier avdelingsleder for utvikling og eiendom i Rælingen kommune, Per Johan Hellevik Carlsson.

Han sier at det har fungert godt å jobbe mot prosjektmål og måle prestasjonene underveis.

– Som byggherre er prosjektoppfølgingen i større grad orientert mot å tilrettelegge for entreprenørens plan framfor å ta beslutninger eller styre på et mer detaljert nivå, sier Hellevik Carlsson.

–  Styring mot prosjektmål og oppfølging av tilbudte prestasjonspåstander i BVP-prosjekter gir både byggherre og entreprenør bedre kontroll på risiko og leveranser underveis i prosjektet, sier avdelingsdirektør Bente Hagelien i DFØ.

Både underveis i prosjekteringen, ved avtalte tidspunkt under utførelsen og etter ett års drift vil entreprenøren HENT AS levere tall på hvordan denne kundetilfredsheten realiseres.  I konkretiseringsfasen definerte prosjektet åtte målbare indikatorer knyttet til prosjektmålene og tilhørende prestasjonspåstander. To av disse går på kundetilfredshet. 

– Etter hvert brukermøte gjennomførte vi en spørreundersøkelse. I tillegg skal prosjektet evalueres konkret på soneinndeling og planløsning etter ferdigstillelse. Her har vi løpende dialog om justeringer underveis, sier prosjektsjef i HENT AS, Hans Magnus Haug. Disse målingene vil også brukes i fremtidige konkurranser hvor HENT kan dokumentere resultater fra tidligere prosjekter

Hvilke grep har HENT og deres arkitekt HRTB gjort for å skape fleksible arealer og tydelig soneinndeling? 

Ved å legge fellesfunksjonene sentrert og i midten av bygget, vil alle ha lik tilgang, og kort avstand til disse aktivitetene. Målet er å vektlegge alle brukergrupper likt. 

– Flerbrukshallen er plassert under skolen med adkomst fra utsiden, slik at eksterne brukere, på kveldstid, kan benytte hallen uten at skolens brukere blir påvirket av dette, sier Ida Hexeberg, arkitekt og partner i HRTB. Ifølge Hexeberg har prosjektmål vært en fin rettesnor gjennom hele prosessen. 

Hvilke gevinster og hvilke utfordringer gir denne prosjektstyringsmetoden dere som leverandører?

– Gjennom BVP- metoden har vi holdt fokus på de mål og ambisjoner vi hadde fra start, og tatt disse med oss gjennom hele prosessen. At vi måles og evalueres underveis gjør at disse målene ikke forsvinner, men blir holdt fram og blir viktige, også når vi kommer til valg av løsninger, sier hun.

Hans Magnus Haug sier at innsatsen for å levere et tilbud blir vesentlig redusert sammenlignet med andre konkurranseformer. 

– Forprosjekteringen blir smidig og effektiv. Det at konkurransegrunnlaget baseres på funksjon fremfor detaljrike dokumenter, gjør at risikoen for motstridende opplysninger reduseres. Dette er særlig relevant i grensesnitt mellom underentreprisene. Den nye metoden krever endring av rollen som prosjektleder i en tradisjonsrik bransje, men det støtter opp under HENT sitt mål om å sette prosjektet i sentrum og vi unngår suboptimalisering, sier Hans Magnus Haug.

Hans Magnus Haug sier at Rælingen kommune har vært flinke til å sette seg inn i hensikten med BVP-metoden og å revitalisere målsetningene underveis. 

– Dermed har vi fått nødvendig arbeidsro til å levere et effektivt forprosjekt. Samtidig har byggherre styrt brukerne på en god måte. Rælingen og HENT har etablert god kontakt på ledernivå. Her følger vi opp piloteringen og tar en samtale hvis vi ser at det blir for lite eller for mye oppfølging, sier Haug.

Erfaringene fra prosjektet vil presenteres i et webinar om BVP 20 mai.  Del en for nybegynnere og del to for de med BVP-prosjekt erfaring. 

Meld deg på her for nybegynnere
Meld deg på her for de med BVP-prosjekt erfaring

Mer info om DFØ sitt BVP- prosjekt og DFØ sin BVP veileder

Publisert: 6. mai 2021 Oppdatert: 20. september 2021

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord