Bærekraft og innovasjon: Møt oss på Arendalsuka 2021

DFØ er involvert i flere arrangementer under Arendalsuka, 16.-20. august. Parolene vår er: Bærekraft og innovasjon i offentlige anskaffelser og Effektiv ressursbruk i offentlig sektor.

På arrangementet Koster reformene mer enn de smaker har direktør for DFØ, Hilde Singsaas, invitert Tore Saglie, tidligere NAV-direktør og departementsråd, Bjarne Håkon Hanssen, tidligere arbeids- og helse- og omsorgsminister og Einar Lie, professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo til å diskutere dette temaet. Debatten foregår onsdag 18. august på Clarion hotell i Arendal 

Divisjonsdirektør Dag Strømsnes deltar på Etisk handels arrangement; Åpenhetsloven + Offentlig sektor = Mere Samfunnsansvar, mandag 16. august kl. 1700.

Avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen deltar på Miljøfyrtårnstiftelsens arrangement Kommunens grønne supermuskel: Innkjøp som fremmer sirkulærøkonomi torsdag 19. august kl. 1000.

Møt oss på disse arrangementene:

Bærekraft og offentlige anskaffelser, hvor er vi og hvor skal vi?

Hvem driver innføringen av nullutslipsskjøretøy i Norge. De offentlige eller er det andre?

Koster reformene mer enn de smaker?

Åpenhetsloven + offentlig sektor = mere samfunnsansvar?

Sirkulærøkonomi og bærekraftig utvikling: Et nasjonalt eller internasjonalt anliggende?

Innovasjonsdebatten: Hvordan høster vi av gründerboomen?

Holdningsendringer til digitalisering - ny undersøkelse

Kommunenes grønne supermuskel: Innkjøp som fremmer sirkulærøkonomi

Publisert: 23. juni 2021 Oppdatert: 20. september 2021

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord