Delta i spørreundersøkelse om seriøsitet i offentlige anskaffelser

Det offentlige kjøper varer og tjenester for over 600 milliarder kroner i året. Innkjøpene som gjøres i offentlig sektor kan utgjøre et attraktivt marked for useriøse og kriminelle aktører. Offentlige innkjøpere har imidlertid også mulighet til å påvirke leverandørmarkedet i ønsket retning ved å forhindre og bekjempe useriøsitet og arbeidslivskriminalitet.

Deloitte gjennomfører på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet en evaluering av hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet i arbeidslivet. Seriøsitet innebærer i denne sammenheng at forhold som sikrer at arbeidstakernes rettigheter når det gjelder lønn, arbeidsvilkår og anstendige arbeidsforhold ivaretas og at sosial dumping, utnyttelse av arbeidstakere og arbeidslivskriminalitet ikke forekommer.

I forbindelse med evalueringen har Deloitte utformet en spørreundersøkelse rettet mot offentlige virksomheter som er omfattet av anskaffelsesregelverket.

Målgruppen er personer i virksomheten som har et ansvar innenfor anskaffelsesområdet, og som har innsikt i organisering og gjennomføring av anskaffelser i virksomheten.

Spørreundersøkelsen tar for seg spørsmål knyttet til virksomhetenes arbeid med anskaffelser, veiledningskanaler for offentlige virksomheter, og utviklinger i leverandørmarkedet de siste årene. Spørreundersøkelsen er distribuert via epost til kontaktpersoner i de fleste offentlige virksomheter.

Vi ber om at aktuelle virksomheter som ikke har mottatt denne lenken og som ønsker å delta, gir beskjed til oss på fur@deloitte.no for å få tilgang til spørreundersøkelsen.

Publisert: 25. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord