Husk å svare på anskaffelsesundersøkelsen!

Denne uken sendte DFØ ut Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.

Undersøkelsen gjennomføres annethvert år, og kartlegger hvordan offentlige anskaffelser organiseres og gjennomføres i statlige og kommunale virksomheter. Den er et viktig virkemiddel for DFØ for å dokumentere status for modenheten i innkjøps-Norge.

Undersøkelsen gir en oversikt over virksomhetenes kapasitet til å benytte kompetanse innenfor anskaffelsesfaget. Her spørres det om lederforankring, digitalisering, samfunnsansvar, miljø, prosess og om innovasjonspotensialet tas ut. Resultatene vil bli brukt som grunnlag for DFØs utviklings- og forbedringsarbeid på fagområdet. Dine svar er viktige for oss – de gir oss mulighet til å tilpasse våre tjenester etter deres behov.

Anskaffelsesundersøkelsen er et viktig kunnskapsunderlag ikke bare for DFØ, men også for alle virksomhetene som deltar i undersøkelsen. Disse får tilgang på et eget dashboard hvor de kan sammenligne modenheten på anskaffelsesområdet i egen virksomhet med tilstanden i offentlig sektor generelt, eller med sammenlignbare virksomheter.

Ved å svare på undersøkelsen får din virksomhet tilgang til en nettside hvor resultatene blir gjort tilgjengelige. Der får du se din virksomhetsskår opp mot gjennomsnittet for hele offentlig sektor eller sammenlignbare grupper av virksomheter. Resultatet som publiseres er anonymisert, slik at ingen andre virksomheter i undersøkelsen får se din virksomhetsskår.

Dersom du ikke mottatt undersøkelsen men ønsker å svare kan du kontakte oss for å få tilsendt undersøkelsen.

Publisert: 9. mars 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord