Statens innkjøpssenters rolle i forbindelse med bedrifter som opererer på palestinsk, israelsk-okkupert territorium

Statens innkjøpssenters rolle har ved enkelte anledninger blitt gjengitt feil når det gjelder det offentliges anledning til å inngå avtaler med bedrifter som opererer på palestinsk, israelsk-okkupert territorium. Statens innkjøpssenter vil derfor komme med noen presiseringer.

Statens innkjøpssenter inngår og forvalter felles innkjøpsavtaler på vegne av statlige virksomheter.

  • Innkjøpssenterets virke er begrenset til gjennomføring av anskaffelsesprosessen for utvalgte avtaler og oppfølging/forvaltning av disse.
  • Statens innkjøpssenter har ikke mandat til å gjøre generelle vedtak om offentlige anskaffelser.
  • Det er ikke riktig at Statens innkjøpssenters vurderinger i enkelte konkrete tilfeller kan generaliseres til å gjelde hele offentlig sektor.
  • Statens innkjøpssenter har ingen formell rolle i forbindelse med kommunal innkjøpspraksis.

Bakgrunnen for at Statens innkjøpssenter i en viss grad blir referert til når det gjelder det aktuelle tema, er at Statens innkjøpssenter i fjor inngikk en ny avtale om reisebyråtjenester med Berg-Hansen Reisebureau og Egencia Norway AS, på vegne av totalt 178 ulike virksomheter.

Se Ny avtale for statens reiseaktivitet er klar.

I forkant av dette ble avvisningsspørsmål knyttet til Egencia Norway AS vurdert. Bakgrunnen for vurderingen var at morselskapet til Egencia (Expedia) var (/er) på liste fra FNs menneskerettskontor over bedrifter som opererer på palestinsk, israelsk-okkupert territorium.

Konklusjonen av vurdereringen var at Statens innkjøpssenter hverken hadde rett eller plikt til å avvise Egencia Norway AS fra denne konkrete anskaffelsen.

Publisert: 11. mars 2021 Oppdatert: 11. april 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.