Nettverk for kategoristyring

Nettverk for kategoristyring er en møteplass for offentlige innkjøpsledere og kategoriansvarlige. Hensikten er å dele erfaringer og styrke innkjøperes kunnskap om hvordan kategoristyring kan implementeres i virksomheten.

Nettverket for kategoristyring tar for seg temaer som for eksempel kategoristrategier, analyser og gevinstrealisering, samt organisering av roller og ansvar.

Nettverket møtes 2–4 ganger i året avhengig av innmeldte behov.  

Nedenfor ser du hvem som er medlemmer av nettverket i dag. Vi har plass til flere. 

Medlemmer i nettverk for kategoristyring

Forskningsrådet

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE)

Avinor

Mattilsynet

Statens pensjonskasse

Bærum kommune

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

OsloMet

Miljødirektoratet

Statnett

 

Skatteetaten

Oppdatert: 3. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord