Markedsplass for skytjenester

Det skal etableres en markedsplass som skal gjøre det enklere for virksomhetene å anskaffe sikre, lovlige og kostnadseffektive skytjenester.

Markedsplassen skal gi tilgang til avtaler og gi oversikt over tilbudet i markedet, prosesstøtte i anskaffelsesprosessen, og støtte til sikkerhets- og risikovurderinger.

Om programmet

Programmet består av tre prosjekter: 

  1. Veiledning og metode 
  2. Avtaler
  3. Teknisk løsning 

Vi legger opp til tett dialog med brukere og leverandører. Ta kontakt med oss for innspill eller spørsmål.

Her finner dere webinar som ble gjennomført 26. mai 2021 om status og pågående aktiviteter: https://youtu.be/UIPSOVDUHBs

Veiledning og metode

Vi skal utvikle veiledning om hvordan virksomhetene kan utvikle strategi for å flytte til skyen og veiledning om bruk av de avtalene markedsplassen inngår. Du vil også finnen annen relevant veiledning i forbindelse med skytjenester. Eksempler på dette er hvordan du skal forholde deg til vilkårene tredjepart/underleverandør krever for å kunne ta en skytjeneste i bruk.  

Veiledning og eksempler på krav til sikkerhet er høyt prioritert. Vi vil videreutvikle vår veiledning med eksempler på krav til sikkerhet for skytjenester med stor utbredelse i offentlig sektor. Vi vil også vurdere alternative løsninger, og konsept for, presentasjon av skytjenester som har lav økonomisk verdi, samt hvilke krav til sikkerhet som bør stilles til disse tjenestene.

Avtaler

Vi arbeider med inngåelse av avtaler for skytjenester som for din virksomhet skal bety forenklet gjennomføring og oppfølging av avtaler. Avtalene er frivillige å bruke for alle offentlige virksomheter. Flere av avtalene på markedsplassen for skytjenester vil være parallelle rammeavtaler, men det arbeides også med DPS-ordninger. Nærmere informasjon om type avtaler og tidsplan finnes her: https://markedsplassen.anskaffelser.no/avtaler

Teknisk løsning

En teknisk løsning skal utvikles for å presentere avtaler og veiledning.  

I 2020 vil fokus være å designe en arkitektur for teknisk løsning. Forretningsprosesser og brukerbehov skal detaljeres og vi skal konkretisere funksjoner og egenskaper for markedsplassen. Arbeidet med å realisere arkitekturen skal begynne i slutten av 2020. Den tekniske løsningen skal kunne samhandle effektivt med andre løsninger, herunder legge til rette for fortsatt bruk av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV). 

Programdirektør: Sverre Christian Stoltz, 920 45 300 

Veiledning og metode: Asle Aass, 922 89 396 

Avtaler: Sverre Christian Stoltz, 920 45 300

Teknisk løsning: Stian Horne, 997 07 399 

Informasjonssikkerhet: Håvard Reknes, 469 28 494 

Spørreundersøkelse om bruk av gratistjenester

Undersøkelsen ble sendt til statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner den 31. mars 2020 med svarfrist 16. april.

Dersom du ikke har mottatt undersøkelsen men allikevel ønsker å bidra med ditt svar så kan du laste ned undersøkelsen her

Høyreklikk på lenken og lagre undersøkelsen lokalt før du åpner den og besvarer våre spørsmål. Når du har besvart alle spørsmål, klikk på "Send skjema" som du finner oppe til høyre på skjemaet.

Om undersøkelsen

Gratistjenester er tjenester som enten er gratis eller har så lav verdi at det ikke er krav om å gjennomføre anskaffelsesprosesser i henhold til anskaffelsesregelverket. Mange offentlige virksomheter er allikevel interessert i å ta slike tjenester i bruk fordi de er nyttige. 

​Vi vet at mange offentlige virksomheter bruker slike tjenester og det ofte er stor usikkerhet om disse tjenestene er sikre å bruke. Vi vet også at mange virksomheter har en rekke «uautoriserte» tjenester i bruk – det vil si tjenester ansatte har tatt i bruk uten å på forhånd avklare dette med IT-ansvarlige i virksomheten.

Hvorfor stiller vi spørsmål? 

Denne spørreundersøkelsen skal bidra med å gi oss oversikt over hvilke gratistjenester som er i bruk i offentlig sektor, hvilke kontroller som gjennomføres lokalt og hvilke kontroller virksomhetene finner det nyttig gjennomført sentralt. For å lykkes med å prioritere de mest brukte og attraktive gratistjenestene for presentasjon og kontroll på markedsplassen, er det avgjørende at vi kjenner og forstår behovet. Informasjon fra denne og senere undersøkelser er derfor veldig viktige elementer i behovskartleggingen.

Mer innhold om Markedsplass for skytjenester

Oppdatert: 19. august 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord